Yatırım Zamanı Ufku Nedir?

Yatırım Zamanı Ufku Nedir?

Bir yatırım zaman ufku veya sadece zaman ufku, kişinin paraya ihtiyacı olana kadar bir yatırımı elinde tutmayı beklediği süredir. Zaman ufku büyük ölçüde yatırım hedefleri ve stratejileri tarafından belirlenir. Örneğin, bir evin peşinatını belki iki yıllığına biriktirmek kısa vadeli bir zaman ufku olarak kabul edilirken, üniversite için tasarruf etmek orta vadeli bir zaman ufku ve emeklilik için yatırım yapmak uzun vadeli bir zaman olacaktır. ufuk.

Yatırım Zamanı Ufuklarını Anlama

Bir yatırım zaman ufku, bir kişinin belirli bir hedef için bir yatırım tutmayı beklediği zaman dilimidir. Yatırımlar genellikle iki ana kategoriye ayrılır: hisse senetleri (riskli) ve tahviller (daha az riskli). Zaman ufku ne kadar uzun olursa, bir yatırımcının oluşturabileceği bir portföy o kadar agresif veya daha risklidir. Zaman ufku ne kadar kısa olursa, yatırımcının benimsemek isteyebileceği portföy o kadar muhafazakar veya daha az riskli olabilir.

Kısa Vadeli Yatırım Ufku

Kısa vadeli ufuk, beş yıldan az sürmesi beklenen yatırımları ifade eder. Bu yatırımlar, emekliliği yaklaşan veya yakın gelecekte büyük miktarda nakde ihtiyaç duyabilecek yatırımcılar için uygundur. İkili opsiyonlar, para piyasası fonları, tasarruf hesapları, mevduat sertifikaları ve kısa vadeli tahviller, kolayca nakde çevrilebildikleri için kısa vadeli yatırımlar için iyi seçeneklerdir.

Deneyimli tüccarlar, ikili opsiyon ticareti gibi kısa vadeli yatırımlar sayesinde çok kısa sürede paralarını ikiye hatta üçe katlayabilirler. Böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle daha detaylı ve teknik bilgiyi şu linkten almalısınız: www.binaryoptions.com/tr/

Orta Vadeli Yatırım Ufku

Orta vadeli yatırımlar, örneğin üniversite, evlilik veya ilk ev için tasarruf eden insanlar gibi, üç ila on yıl arasında elde tutmayı beklediğiniz yatırımlardır. Orta vadeli yatırım stratejileri, yüksek ve düşük riskli varlıklar arasında denge kurma eğilimindedir, bu nedenle hisse senedi ve tahvil karışımı, enflasyona karşı değer kaybetmeden servetinizi korumanın uygun bir yolu olacaktır.

Uzun Vadeli Yatırım Ufku

Uzun vadeli yatırım ufku, on veya yirmi yıl, hatta daha uzun süre elde tutulması beklenen yatırımlar içindir. En yaygın uzun vadeli yatırımlar emeklilik tasarruflarıdır. Uzun vadeli yatırımcılar, genellikle daha büyük ödüller karşılığında daha büyük riskler almaya isteklidir.

Yatırım Ufku ve Risk

Her yatırım türü, yatırım stratejinize dahil edilmesi gereken farklı risk biçimleri taşır. İşletmeler başarısız olabilir, borç alanlar temerrüde düşebilir ve hatta sağlam yatırımlar bile bir piyasa gerilemesinde savunmasız kalabilir. Aşağıda, bazı risk biçimlerini ve bunların her bir yatırım türü üzerindeki etkilerini özetleyeceğiz.

Enflasyon Riski

Enflasyon riski, tüketici fiyatlarında beklenmedik bir artış nedeniyle bir yatırımın gerçek değerinin düşme tehlikesini ifade eder. Kupon oranları tipik olarak sabit olduğundan, tahviller enflasyona özellikle duyarlıdır; Enflasyonda beklenmedik bir artış, yatırımdan beklenen kazançları aşındırabilir. Ancak, Hazine Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler yoluyla tahvillere yönelik enflasyonist riski iyileştirmek mümkündür.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarındaki beklenmedik bir artışın bir yatırımın kazanımlarının bir kısmını ortadan kaldırması tehlikesidir. Enflasyon riski gibi, bu genellikle tahviller gibi sabit getirili menkul kıymetler için bir endişe kaynağıdır. Bu risk, farklı sürelerde tahvil tutularak veya faiz oranı türevlerine yatırım yapılarak azaltılabilir.

İş riski

İş riski, bir şirketin batması veya iflas etmesi, o şirket tarafından ihraç edilen hisse senetlerinin veya tahvillerin değerinin düşmesine neden olma tehlikesini ifade eder. Hiçbir şirket iş riskine karşı bağışık olmasa da, iş planlarını dikkatlice değerlendirerek en riskli şirketlerden uzak durmak için uzun bir yol kat edebilirsiniz. Ayrıca, çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olarak herhangi bir işletmeye olan riskinizi azaltabilirsiniz.

Varsayılan risk

Temerrüt riski, borçlunun borçlarını ödeyememe olasılığıdır. Bu genellikle tahvil ihraççılarına atıfta bulunur, ancak diğer borca ​​dayalı menkul kıymetlere de atıfta bulunabilir. Kredi notu yüksek tahvillere yatırım yaparak temerrüt riskine maruz kalmanızı azaltabilirsiniz.

Market riski

Piyasa riski veya oynaklık riski, bir yatırımın değerinin spekülatif davranış, piyasa çöküşleri veya diğer dünya olaylarından olumsuz etkilenme olasılığını ifade eder. Piyasalar uzun vadede yukarı doğru hareket ettiğinden, piyasa riski tipik olarak kısa ve orta vadeli yatırım ufukları için daha büyük bir endişe kaynağıdır.

 

Bir Cevap Yazın