Federal Ajans avukatları ile profesyonel hardball oyunu – ikinci bölüm

Federal hükümet kurumunun birçok avukatı tarafından düzenli olarak işlenen mesleki sorumluluğun çok yaygın bir ihlali, uzlaştırma talebinin çalışanın avukatından ajansa aktarılamamasıdır. Bu Ajans avukatlarının çoğu yanlışlıkla Hesaplama Ajansının bir temsilcisi Ajans avukatına federal ajansın işe alma davasını çözecek mali yetkisi olmadığını bildirdiğinde, her bir uzlaşma talebini göndermek için mesleki sorumluluktan muaf tutulduğuna inanmaktadır. birçok ülkede mesleki sorumluluk.

Aslında, bu avukatların, miktarı belirli bir miktarı aşan davacıların transferiyle ilgili olarak, özellikle de belirli tekliflerin aktarılmasıyla ilgili olarak takip etmesi gereken bir federal kurumun protokolü bile olabilir. Ancak, böyle bir politika veya protokol, bu avukatın mesleki yükümlülüğünün gerekleriyle çelişiyorsa, bu avukat bu yükümlülükten kaçamaz. Müşteriler genellikle avukatlardan mesleki sorumluluk kurallarını göz ardı etmelerini ister. Danışanın aynı rızası, avukatın bu görevleri yerine getirmesini engellemez. Diğer avukatlardan, tipik bir avukatın en az yarısında bu kuralı ihlal ettiğini duydum.

Aynı derecede heyecan verici olan, bir federal kurum avukatının davacı avukatına bir devlet avukatına bu kurallara uyma yükümlülüğünü hatırlatan tepkisidir. Bu neredeyse hemen bir “tehdit” olarak kınanıyor ve bununla birlikte ajansın avukatından davacının avukatının bu hatırlatma yoluyla mesleki sorumluluğu ihlal ettiği iddiası geliyor.

Bu reaksiyon kesinlikle duygusaldır ve kesinlikle gerçek bir temeli yoktur. Bu, avukatın yaşadığı temsilci balonunun ortamının bir ürünüdür. Bu balonun dışındaki herhangi bir kuvvet, aşina olmadıkları yabancı bir istiladır.

Gerçek kural çoğu ülkede çok benzerdir. Washington’da bu, Mesleki Davranış Kurallarının Kural 8.4 (g) ‘dir. En önemlisi, bu mesleğin bütünlüğünü korumak için kural 8’in genel kategorisini ifade eder.

Mesleki Davranış Kuralları: Kural 8.4 – Eksiklikler

Bir avukat için mesleki suiistimal:

a) mesleki davranış kurallarını ihlal etmek veya ihlal etmeye çalışmak, bilerek başkalarına bunu yapması veya başka birinin eylemlerini gerçekleştirmesi için yardım etmek veya teşvik etmek;

(b) bir avukatın diğer açılardan dürüstlüğünü, güvenilirliğini veya uygunluğunu olumsuz yönde etkileyen bir cezai işlem yapmak;

c) sahtekârlık, sahtekarlık, aldatma veya bilginin çarpıtılması ile ilgili eylemlere katılmak;

d) adaletin idaresine ciddi şekilde müdahale eden davranışlarda bulunmak;

(e) bir devlet kurumunu veya yetkilisini uygunsuz bir şekilde etkileme yeteneğini belirtmek veya ima etmek;

f) hâkimler veya diğer yasalar için geçerli davranış standartlarını ihlal eden bir hakim veya yargı görevlisine bilerek yardım etmek; veya

g) Sadece hukuk davalarında avantaj sağlamak için cezai veya disiplin cezası istemek veya tehdit etmek.

Kurum içi tepkilerinde, bu ajans avukatları 8.4 (g) ‘nin ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte, davacının avukatı 8.4 (g) ‘yi ancak söz konusu avukat bu mesleki yükümlülük hatırlatmasını bir dava gerekliliğine bağladıysa ihlal edecektir. Örneğin, davacının avukatı ajansın avukatına, ajans müvekkiline x para ödemezse veya basitleştirilmiş bir mahkeme kararı için dava açmazsa, mesleki sorumluluk ihlallerini rapor edeceğini söyledi.

Bu hatırlatıcıları gönderen davacı avukatların güdüsü iki yönlüdür. Bunlardan biri, avukatın bu kurallara uymaması durumunda hiçbir müşterinin dezavantajlı olmamasını sağlamaktır. Sonunda, bu özel kural mesleğin bütünlüğünü koruma kategorisine girer. İkincisi, belirli bir avukatın Avukatların Mesleki Sorumluluk Kuralları uyarınca davranışlarını sunmaya hazır olup olmadığını öğrenmek. Bu kişi değilse, birçok ülkede davacının avukatı sahip olabilmek taahhüt avukatı personeli hakkında bu avukat hakkında bilgilendirin.

D.C. Mesleki Davranış Kuralları: Kural 8.3 – Mesleki Suistimal Raporu

(a) Başka bir avukatın, avukatın diğer açılardan dürüstlüğü, güvenilirliği veya uygunluğu hakkında ciddi bir soru ortaya çıkaran Mesleki Davranış Kurallarını ihlal ettiğini bilen bir avukat uygun mesleki makamı bilgilendirmelidir.

Bu nedenle, bu avukatlar bireysel müşterilerle ilgilenmediği ve dürüst olmak gerekirse, ajansın bir parçası olduğu için, davada profesyonel bağımsızlığa sahip olmayabilirler. Bu avukatlardan bazıları, Ajans protokolüne uymanın onları mesleki sorumluluk sorunlarından koruduğuna içtenlikle inanabilir. Gerçeklerden başka bir şey yok. Basit ve meşru bir hatırlatma tehdit değildir.

Bir cevap yazın