HUKUKİ SÜREÇLERDE AVUKATIN ETKİSİ

Bir hukuki süreci anlayabilmek için o süreç içerisindeki en önemli sujelerden biri olan avukatın görevini, amacını ve sürece nasıl etki edebileceğini anlayabilmek gerekir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde avukatlığın amacı belirtilmiştir. Kanun maddesine göre avukatın amacı her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derece yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olarak belirtmiştir.

Avukat hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyet çerçevesinde çözümlenmesi için hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmeti ve müvekkilleri için kullanmaktadır. Hayatın temelini hukuk oluşturmaktadır. Her geçen gün ivmelenerek gelişen hayatımızda yeni hukuk dalları oluşmakta, hukukçular da tüm hukuk sistemine vakıf olmak yerine belirli alanlarda uzmanlaşmaktadır. Bunun en önemli nedeni de hukukun bir derya olması ve bir avukatın tüm hukuk alanlarında uzmanlaşmasının olanaksız hale gelmesidir.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu olarak en büyük gayemiz uzmanlaştığımız hukuk alanlarında müvekkillerimize verilebilecek en iyi hukuki hizmeti sağlamaktır.

Bu noktada yazımız, yaşamakta olduğumuz bilişim çağı içerisinde avukatın hukuki süreçlere etkisini ve Karaer & İnaltay Hukuk Bürosunun hukuki süreç yönetimine ilişkin genel bilgilendirme ihtiva eder.

HUKUKİ SÜRECİN AVUKAT İLE TAKİBİ

Bir hukuki sürecin alanında uzman avukat tarafından değerlendirilmesi, süreç içerisinde karşılaşılabilecek olumsuzlukları bilerek hareket ve maksimum kazanç elde etme olanağı sağlamaktadır.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu uzman olduğu hukuk alanlarında müvekkillerine hizmet vermekte olup, hukuki sürece ilişkin raporlar sunarak sürecin öngörülebilirliğini arttırmaktadır. Hukuki süreç profesyonel olarak başından sonuna kadar takip edilmekte ve sonuca ulaştırılmaktadır.

Hukuki sürecin alanında uzman avukat ile takibi, zarar ve kazançların önceden belirlenebilmesine, minimum zarar ve maksimum kazanç ile sürecin ilerletilmesini sağlamaktadır. Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu, müvekkillerine sunduğu raporlarda gerçekleştirilen hukuki işlemler, yapılması gereken işlemler ile zarar/kazanç değerlendirmesi yapmaktadır.

Yapılacak hukuki değerlendirmenin doğruluğu avukat tarafından edinilen bilgi ve tecrübe ile doğru orantılıdır. Bu noktada hukuki sürecinizin alanında uzman avukat ile takip edilmesi, sürece tamamiyle hakim olmanıza imkan verecektir. Hukuki süreç içerisinde gerek yargılama öncesi gerekse de yargılama esnasında yapılacak hata ve masrafları minimuma indirmenize olanak sağlayacaktır.

AVUKAT NEDEN UZMANLAŞMALI

Kişiler karşılaştıkları hukuki uyuşmazlıklar neticesinde ekonomik açıdan veya özgürlük açısından ciddi müeyyidelerle karşılaşabilmektedir. Bu müeyyidelerin sonucu olarak da kendi hayatları ve de ailelerinin hayatları ciddi şekilde etkilenmektedir.

Alanında uzman bir avukatın yapacağı hukuki değerlendirme ile o alanda uzmanlaşmamış bir avukatın yapacağı hukuki değerlendirme arasında farklar görülebilmektedir.

Hukukun her geçen gün dallanarak büyüdüğü ve bir derya olduğu düşünüldüğünde alanında uzman avukatın hakim olduğu hukuk alanlarında bilgi ve tecrübelerini daha verimli kullanacağı açıktır. Bu nedenle hukuk alanında uzmanlaşmak, verilecek hizmetin kalitesini arttırmakta ve maksimum verim sağlamaktadır.

Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu, uzmanlaştığı alanlarda müvekkillerine hizmet vererek en iyi hukuki çözümleri ve süreç takibini gerçekleştirmektedir.

UZMAN AVUKATIN HUKUKİ SÜRECE ETKİSİ

Hukuki sürecin sadece yargılama aşaması olduğunu düşünmek yanlıştır. Hukuk hayatın her alanında ve her daim aktif olarak faaliyet gösteren bir sistemdir. Bu noktada Aşağıda hukuki işlemlerin sonucunda karşılaşılabilecek bazı hususlar maddeler halinde belirtilmiştir.

a) Harç ve Masrafların Önceden Bilinmesi

Hukuki sürecinizin mahiyetine göre karşılabileceğiniz hususlar değişiklik göstermekle birlikte alanında uzman avukat ile çalışmanın faydalarından biri de karşılaşabileceğiniz masraf ve harçların önceden tespit edilebilmesidir. Bazı durumlarda masrafların ve harçların büyüklüğü ekonomik olarak karşılanamayacak duruma gelebilmektedir. Bu gibi durumlarda avukatın masrafları, harçları ve karşılaşılabilecek giderleri önceden tespit etmesi hukuki süreç açısından önem arz etmektedir.

b) Delil Toplama

Yargılama aşamasında kullanılan deliller savın kanıtlanması açısından önem arz etmektedir. Alanında uzman avukatın yargılama aşamasında hangi delillerin davaya daha çok etki edeceği, nasıl kullanılacağı ve nasıl elde edileceği konusunda bilgi birikimi olması oldukça önemlidir. Yargılama aşamasından önce alanında uzman avukat ile çalışmak, hukuki sürecin profesyonel olarak ilerletilmesini ve yargılama aşamasında önemli delillerin ileri sürülmesini sağlayacaktır.

c) Karşılaşılabilecek Zararların Tespiti

Bir uyuşmazlık ile karşılaşılması durumunda alanında uzman avukat tarafından yapılacak hukuki değerlendirme sonucunda karşılaşılabilecek tüm olumsuz tablolar öngörülebilir olmaktadır. Karaer & İnaltay Kadıköy Avukat Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin uyuşmazlıklarına ilişkin yaptığımız hukuki değerlendirmeler sonucunda raporlar hazırlanır ve her türlü tablo tespit edilerek belirtilir. Bu durumda müvekkillerimiz her koşula hazırlık yapmış olmaktadır.

d) Hukuki Sürecin Takibi

Hukuki sürecin takibi, uyuşmazlığın mahiyetine göre değişiklik göstermektedir. Alanında uzman avukat gerek sürelerin takibi, gerekse hukuki işlemlerin doğru zamanda yerine getirilmesi hususunda sahip olduğu tüm bilgi, birikim ve tecrübeyi kullanacaktır.

Hak düşürücü süreler ve zamanaşımı sürelerinin takibi geri dönülemeyecek zarar ve hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu noktada alanında uzman avukat ile çalışmak önem arz etmektedir.

e) Usul ve Muhakeme Hukuku

Hukuki sürecin değerlendirilmesi sonucunda, sürecin tabi olduğu hukuk alanı tespit edilir. Sürecin tabi olduğu hukuk alanına göre uygulanacak kanun ve ilgili mevzuat değişiklik göstermektedir. Örneğin ceza hukuku alanına girmesi durumunda uygulanacak usul farklı olup, özel hukuk alanına girmesi durumunda uygulanacak usul hukuku farklılık göstermektedir.

Alanında uzman avukatın sürece olan hakimiyeti gereği, yargılamanın her aşaması etkin olarak kullanılmakta ve hukuka aykırı atılan adımlar tespit edilerek müvekkil için maksimum fayda sağlanmaktadır. Bu noktada uzman avukat ile çalışmak usul ve muhakeme hukukunun doğru uygulanabilmesi için oldukça önemlidir. Usul ve muhakeme hukukunun doğru uygulanmaması geri dönülemeyecek zararlara mahal verebilmektedir.

f) Bilgi, Birikim ve Tecrübenin Sürece Uygulanması

Her hukuki olay kendine özgüdür ve somut olaya ilişkin hukuki değerlendirme yapılması gerekmektedir. Ancak, uyuşmazlığınız ile benzerlik gösteren olaylar üzerinde yoğunlaşmış ve çalışmalarını aktif olarak o alanda sürdüren uzman avukat ile çalışmanın hukuki sürece etkisi oldukça büyüktür.Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize her zaman verilebilecek en iyi hukuki hizmeti vermek için alanında uzman avukatlar ile hizmet vermekteyiz.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEMEKTEDİR

Hukuk hayatın her alanında ve her anında varlığını sürdüren bir sistemdir. Sistem içerisinde bazı durumlarda kişiler arasında uyuşmazlıklar çıkmakta, kişilerin birbirlerinin özgürlük ve haklarını ihlal ettikleri görülmekte veya hukuki uyuşmazlık çıkmaması için önceden tek taraflı ya da çok taraflı hukuki işlem gerçekleştirdikleri görülmektedir.

Her hukuki süreç kendine özgü olması nedeniyle, her sürecin işleyişinde de farklılıklar görülmektedir. Bu noktada öncelikle hukuki uyuşmazlığının ya da taleplerinizin alanında uzman kadıköy avukat tarafından değerlendirilmesi ve hukuki süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir.

Hukuki sürecin hangi hukuki alana girdiği, uygulanacak hukukun zaman ve yer bakımından değerlendirilmesi gibi avukat tarafından hukuki süzgeçten geçirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde hukuki süzgeçten geçirilen olay doğrultusunda sürece ilişkin değerlendirme yapılabilmektedir. Karaer & İnaltay Hukuk Bürosu, alanında uzman avukatları ile birlikte sizlerle görüşme gerçekleştirmektedir. Görüşmeler sonucunda toplanan bilgiler, alanında uzman avukatlar tarafından hukuki süzgeçten geçirilmektedir. Bilgi, birikim ve tecrübemiz ile yapılan değerlendirme sonucunda rapor hazırlanmaktadır. Rapor doğrultusunda hukuki süreç sizlere artı ve eksi yönleriyle anlatılmakta, karşılaşılabilecek riskler önceden tespit edilmektedir. Hukuki süreç alanında uzman avukatlar tarafından profesyonel şekilde son aşamaya kadar takip edilmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.karaerinaltay.com

Bir Cevap Yazın