İşimi bırakırsam veya kaybedersem rekabet etmeme beni nasıl etkiler?

[ad_1]

Florida yasalarına göre, rekabet etmeme anlaşmaları ticaret kısıtlamaları olarak kabul edilir ve Ana Sözleşmemize göre kesinlikle yorumlanır. Rekabet etmeme anlaşmaları, desteklerini dikkate almalı ve coğrafi kapsamları ve zamanlamaları açısından makul olmalıdır.

Düşünme

Rekabet etmeme hususu, bir işin başlangıcında başlatılırsa bir iş olabilir, aksi takdirde maaş artışı veya ikramiye gibi diğer hususların genellikle dikkate alınması gerekir.

Akılcılık

Rekabet etmemenin coğrafi ve zaman çerçevesi açısından makul olup olmadığı, belirli duruma ve hangi çıkarların korunması gerektiğine bağlıdır. Bir ticari müşteri için bir teklif feragatnamesi taslağı hazırlarken, mahkemeye daha fazla rehberlik etmek ve belgenin yasal gücünü artırmak için genellikle bu kısıtlamaların nedenlerine ilişkin gerçeklere dayalı açıklamalar eklerim.

Rekabet etmeyi reddetmek sizi nasıl etkiler?

Dolayısıyla, rakip olmayan bir firmanız varsa ve işi bıraktıysanız, bu, ne yapıp ne yapamayacağınız anlaşmanın ifadesine ve durumun özel koşullarına bağlıdır. Örneğin, yazılı bir iş sözleşmesi imzalandıysa ve işveren bu sözleşmeyi ihlal ettiyse, ilgili rakip olmayan taraf icra edilemez. Ancak, böyle bir anlaşma yoksa ve geri çekildiyseniz, hesaba katılması ve makul ölçüde sınırlı olması koşuluyla, yarışmadan çekilme uygulanabilir olabilir.

Rekabet etmeme anlaşmalarına uyum nasıl uygulanır?

Tipik olarak, hakem, rekabet etmeme kısıtlamalarının makul olup olmadığına karar verecektir. Bu nedenle, yazar tarafından hazırlanan mutabık kalınan gerçekler, rekabetçi olmayan anlaşmalar belgesine dahil edilmiştir. Bu olmadan, yasalarca makul görülmedikçe, bunu uygulayan işverenin genellikle makul olduğunu kanıtlamak için ayrı kanıt sunması gerekecektir.

Gelecekteki istihdamı bir yıl veya daha kısa bir süre ile sınırlayan ve genellikle otomatik olarak makul olan sözleşmeler. İşe alındıktan sonra bir ila iki yıl arasında kalan kişiler genellikle yerine getirilir. İşe alındıktan sonra iki yıldan fazla süren sözleşmeler mahkemelerimizde incelemeye tabi tutulur. Bu, işverenin rekabetten beş yıl vazgeçemeyeceği anlamına gelmez, sadece eski bir çalışana böyle bir kısıtlama getirmenin meşru bir nedeni olmalıdır.

Rekabet etmeme anlaşmaları da ihlal edilirse geçici olarak askıya alınabilir. Bir dizi Florida davasında, geçerli bir rekabet dışı yasanın sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, işverenin ihlal anında kısıtlamadan tam olarak yararlanmadığı, devam ettiği sürece, Kısıtlamalar genellikle ihlal durmayana kadar askıya alınır. … Müsabaka etmeme daha sonra bu noktadan rotasını geçene kadar devam eder.

Ne yapıp ne yapamayacağınız, imzaladığınız anlaşmaya ve özel koşullara bağlıdır. Rekabet Dışı Anlaşmalar ayrıca ifşa etmeme ve sorumluluk reddi anlaşmalarıyla birleştirilebilir ve bu da çalışırken kazanılan bilgilerin kullanımını kısıtlar. İfşa etmeme ve feragat anlaşmaları, rekabet etmeme anlaşmalarıyla aynı kısıtlamalara tabi değildir ve mülkiyete dayalı bilgileri korumak için tasarlandıkları için genellikle çok daha geniştir.

Özet

En iyisi, bir çalışan olarak sorumluluğa yol açabilecek bir eylemde bulunmadan önce veya bir işveren olarak, rekabete dayalı olmayan veya rekabete dayalı olmayan bir açıklamayı, imza için bir çalışan. Bu uzmanları bir Florida barında veya Palm Beach County bar gibi yerel bar derneklerinde kolayca bulabilirsiniz.

Bir işveren olarak, teklif vermesi yasaklanan, dilekçeyi reddeden veya bilgi açıklamayan eski bir çalışanın bir sözleşmeyi ihlal ettiğinden şüpheleniyorsanız, en iyi ilk adım, sertifikalı bir dava veya iş anlaşmazlığı uzmanı danışmanına danışmaktır. ve iş hukuku. Haklarınızı ve davanın bu anlaşmaları nasıl uyguladığını bilmeniz gerekir.

Yapmak istemediğiniz şey, bu önemli belgelerin taslağını kendiniz hazırlamaktır, ancak daha sonra bunların uygulanamaz olduğunu anlamak, eski çalışanınızın işletmenizle serbestçe rekabet etmesine izin vermek, işletmenizin onlara verdiği bilgi ve deneyimle donanmış olmasıdır. Akıllı olun, önceden planlayın ve Florida Barosu onaylı bir dava uzmanına danışın.

[ad_2]

Bir cevap yazın