Kaliforniya’da Karar Atama

Bu makalenin konusu Kaliforniya’daki çözümün amacıdır. Medeni Kanunun 954. Bölümü uyarınca, Kaliforniya’da bir borç veren kararını üçüncü bir tarafa devredebilir.

Medeni Usul Kanunu, bölüm 673, Mahkeme’ye sunulan bir mahkeme kararının atanmasının onaylanmasında hangi bilgilerin yer alması gerektiğini detaylandırır. Kararın atanmasının onaylanması yasaların gerektirdiği bilgileri içermiyorsa, borçlu, kaydın atananı tarafından gerçekleştirilen herhangi bir yaptırım işlemine karşı karar verebilir.

California mahkeme atamaları, yazarın mülk yönetiminde çalıştığı ve işvereni için mahkeme kararlarını topladığı 20 yıl öncesine kıyasla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ancak görev, herhangi bir itirazdan kaçınmak için karardaki “tüm haklar, unvan ve menfaatlerin” atandığını belirtmelidir, çünkü California Yüksek Mahkemesi, borçlu karar ile kabul etmiyorsa veya kararın sadece bir kısmının atanmasının geçersiz olacağına hükmetmiştir. randevuyu onaylar.

Yazarın kararları toplamada kullandığı tüm yargı ödevleri, “karara tüm haklar, unvan ve menfaatlerin” atandığını gösterir.

Kaliforniya’da bir kararın atanması, kural olarak, bir mahkeme alacaklının sahip olduğu tüm hakları Kaliforniya Temyiz Mahkemesi tarafından talep edilen halefine devreder.

Bu durumda, alacaklı mahkeme kararıyla mahkeme kararının dayandığı borcu tahsis eder. Böyle bir imtiyazın sonucu olarak, vekil genellikle borçlunun ataya karşı bir karar alması şartıyla, tahsisatçının borcun toparlanmasını sağlamak için sahip olduğu tüm hakları ve hukuk yollarını alır. “

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, kararın atanması, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri ile tutarlı olduğu sürece, borçlunun, yetkili bir alacaklının atasının karar vermesine ilişkin yasal halefine itiraz edemeyeceğine karar vermiştir.

Bu makalede belirtilen yasalardan herhangi birini görüntülemek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin,

http://www.leginfo.ca.gov/calaw.html

Vekil, askıya alınmış bir şirket veya bunun gibi bir şey gibi kararın uygulanması için yeterli kapasiteye sahip değilse bir istisna meydana gelecektir.

Kaliforniya eyaletinde ödenmemiş mahkeme kararlarını toplama konusunda 20 yılı aşkın yazar tecrübesi için, kararlarını bir başkasına aktardıklarını ve yazarı ücreti almaya ikna etmeye çalışan birçok alacaklıya sahipti. Medeni Kanunun 954.5 (b) kısmına uygun olarak, ilk olarak yasal halef olan, görevlendirmeyi onaylayan mahkemeye itirafta bulunmuş veya başka bir şekilde reddetmiştir.

Yazar bu makaleden keyif almanızı umuyor.

Saygılarımızla,

Stan Boorman

Telif Hakkı 2012 Stan Boorman. Tüm hakları saklıdır.

Bir cevap yazın