Landmark – Amerika’nın Yeni Sağlık Yasası’nın İç Tarihi ve Hepimiz İçin Önemi

Kitap Eleştirisi: Bir Dönüm Noktası – Amerika’nın Yeni Sağlık Yasası’nın İç Tarihi ve Hepimiz İçin Ne Demektir

Landmark, çeşitli Washington Post gazetecileri, editörleri ve ulusal personeli tarafından yazılan ve takibin asıl metnini takip eden bir yazı koleksiyonudur. Bu, yasanın anlaşılır bir özetini sunar ve çeşitli kategorilerdeki Amerikalılar ve bir bütün olarak sağlık sistemi üzerindeki etkisini inceler. Buna ek olarak, çok zengin bir tarihsel arka plan ve perspektifler sağlar. Örneğin, mevzuatın nasıl bir araya geldiği, olaylar ve müzakereler, siyasi sorunlar ve engeller, vb.

Kitap sistematik bir yapıya sahiptir ve üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, yasanın nasıl ortaya çıktığı hakkında sahne arkası bilgileri vermektedir. İkinci bölüm yeni yasanın sonuçlarını ve sonuçlarını kapsarken, üçüncü bölüm mevzuatın bir özetidir.

Birçok insan için, tarihsel bir geçmişe sahip olmak, ulusal sağlık hizmetleri hakkında çok konuştuğu için okumaya değer hale getirir. İnsanlar bunu yararlı bir okuma olarak görürler çünkü parçalı ve sansasyonel medya kapsamına kıyasla uygun ve ayrıntılı bir kapsama alanı sağlar.

Tasarı bazı yerlerde bozulmuş gibi görünse de, yazarlar hala yasaların doktorların iş yapma şeklini değiştireceğine ve aynı zamanda hasta deneyimindeki değişiklikleri not edeceğine ikna etmeyi başarıyor.

Bu kitap, bu fatura ile ilgili konularda bilginizi genişletecek ve bu konuyu tartışma ve tartışma yeteneğinizi artıracaktır. Bu kitap çok dengeli bir bakış açısı sağlar ve herkes tarafından okunmalıdır.

Bir karşılaştırma ölçütü, tüm üyeleri tasarının belirli alanlarını açıklayan yeni bir sağlık reformu tasarısının iyi yazılmış bir analizidir.

Bir cevap yazın