Oregon’un dışlayıcı yasalarında yapılan son değişiklikler daha fazla insanın yeniden başlamasına izin veriyor

[ad_1]

Oregon’un Suçlu Hariç Tutma Yasasında (ORS 137.225) yapılan son değişiklikler, hariç tutulmaya uygun olanlar için bekleme sürelerini azaltırken hariç tutulabilecek suçların listesini genişletir. Örneğin, reşit olmayan bir kişiye cinsel saldırı, tecavüz III, cinsel saldırı III ve analomi III için verilen mahkumiyetler, dışlanma isteyen kişi kendisini cinsel suçu bildirmekten muaf tutan bir mahkeme emri almışsa temizlenebilir. Bazı C Sınıfı cinsel suçlar, failin ve mağdurun suçun işlendiği andaki göreceli yaşlarına göre de uygundur.

1 Ocak 2016’da yürürlüğe giren yeni yasa uyarınca, B Sınıfı uyuşturucu bulundurma suçları, cezanın verilmesinden üç yıl sonra artık iptal edilebiliyor. Bu, ecstasy, eroin, metamfetamin, LSD ve diğer Program I uyuşturucuları bulundurmaktan mahkum olanların artık kayıtlarının kapanması için 20 yıl beklemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Yeni yasa, bir suçtan hüküm giymiş ancak daha sonra TriMet ücretini ödememek gibi küçük bir ihlalden suçlu bulunanları da muaf tutuyor. Geçmişte, bu tür herhangi bir ihlal için, geçerlilik sayacı ihlalin yapıldığı tarihten itibaren “yeniden başlatılıyordu”. Dışlama arayan kişi artık bir “serbest sürüş” alıyor, bu da, bir ihlalin, dışlama hakkı açısından mahkumiyet olarak sayılmayacağı anlamına geliyor.

Son zamanlarda kanunda yapılan değişikliklerin çoğu olumlu olmakla birlikte, şartlı tahliye ile iptal edilenler için de kötü haberler var. 1 Ocak 2016 itibarıyla, bu kişilerin istisna başvurusunda bulunabilmeleri için iptal tarihinden itibaren on yıl beklemeleri gerekmektedir.

Oregon’un dışlama yasasında yapılan bu son değişiklikler, geçmiş hatalarını geride bırakmak isteyen insanlar için son derece yararlıdır. Bununla birlikte, yasaya dahil edilen çeşitli zaman kısıtlamaları ve istisnalar, hariç tutma sürecini çok zorlaştırır, bu nedenle, hariç tutulmanızın düzgün bir şekilde ele alınmasını sağlamak için bir avukata danışmak gerekir.

© Hunt & Associates, PC, 25 Ocak 2015. Tüm hakları saklıdır.

[ad_2]

Bir cevap yazın