Patent Koruma Kriterleri

Harika bir fikriniz varsa, onu korumak istersiniz. Ancak patent koruması için kriterler tam olarak nelerdir?

Patentler yeni buluşları korur. Buluşun ticari kullanımı üzerinde sınırlı bir süre için bir tekel sağlayarak mucitleri teşvik etmeleri amaçlanmıştır. Buna karşılık, mucit, patentin sona ermesinden sonra herkes tarafından kullanılabilmesi için buluşu tam olarak açıklamalıdır.

Bazı nesne türleri patent korumasından hariç tutulur. Örnekler arasında bilgisayar programları, iş yöntemleri ve cerrahi yöntemler sayılabilir. Hariç tutulan öğe ayrı bir makalede daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Buluşunuzun hariç tutulan kategorilerin hiçbirine girmediği varsayıldığında, yeni, buluş niteliğindeki bir adımı olan ve endüstriyel olarak uygulanabilir bir buluş için patent verilebilir.

yenilik

Bu en temel kriterdir. Yeni olmayan bir buluş için patent verilemez. İngiltere’de ve diğer birçok ülkede, yenilik değerlendirilirken oldukça katı bir çizgi çizilir. Dünyanın herhangi bir yerinde, kaydedilmiş olsun olmasın, herhangi bir açıklama, başvurunun öncelikli tarihinden önce gelirse, patent başvurusu için potansiyel olarak zararlıdır.

Ön açıklama bir patent başvurusunu imha edebileceğinden, başvuru yapılana kadar buluşunuzu gizli tutmanız çok önemlidir. Ancak, bu hikayenin tamamı değildir. Buluşun açıklanmış gibi göründüğü birkaç durum vardır, ancak aslında bir patent verilebilir.

İfşa etme

Bir patent başvurusuna halel getirmek için, sadece buluşu göstermek yeterli değildir. Nitelikli bir kişinin uygulamaya koyabilmesi için açıklanmalıdır. Örneğin, yeni bir motor geliştiren ve onu kamu yollarında test eden bir otomobil şirketi, otomobilin geçişini gözlemleyen bir kişi motorun çalışmasını tanıyamayacağından, patent koruma şansını mutlaka bozmayacaktır.

İfşa kamuya açık olmalıdır

Bir buluş, yalnızca belirli bir grup insana açıklanmışsa yine de yeni olabilir. Ancak, bu kişilerin gelecekte bu bilgileri dağıtacağı ya da dağıtabileceği düşünülüyorsa, açıklama halka açık olarak kabul edilir. Buna ek olarak, eğer kamu üyeleri belgeyi okuyabiliyorsa (örneğin, bir halk kütüphanesinde bulunduğundan), gerçekte hiç kimse okumamış olsa bile, herhangi bir belge halka açık kabul edilir.

İfşa etme güveni ihlal etmemelidir

Bilgiler gizlilik koşullarında herhangi bir kişiye veya bir gruba açıklanırsa ve bu bilgiler daha sonra gizlilik ihlali nedeniyle kamuya açıklanırsa, başvurunun açıklandığı tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması halinde patent yine de geçerli olabilir.

Herhangi bir yazılı belge olmadan güven koşulları ortaya çıkabilse de, icadınızı kimseye açıklamadan önce imzalı bir gizlilik anlaşması almak mantıklıdır.

Uygulamada çok az sayıda serginin resmen tanınmasına rağmen, resmi olarak tanınan sergilerde yapılan bilgilerin açıklanması için de bir istisna söz konusudur.

Bir cevap yazın