Patent üretiminin altında yatan ilkeler ve sorunlar!

Ürün pazarlarında taklit sorunu, ekonomik kârlardan tam anlamıyla yararlanma fırsatından mahrum kalan yenilikçiler için ciddi bir sorundur. Taklitçiler pazara hızlı bir şekilde girebilir ve önemli pazar payı elde edebilirse, yenilikçiler tarafından elde edilen ilk karlar, uzun vadede maliyetlerini ve risklerini karşılamak için yeterli olmayabilir. Bununla birlikte, inovasyon anı ile rakiplerin pazarına art arda giriş arasında önemli bir gecikme, öncülere makul bir kâr getirebilir ve buluş ve inovasyonu daha çekici faaliyetler haline getirebilir. Patent sistemi, bir firmanın azalan rekabetle karşı karşıya kaldığı süreyi belirleyerek, inovasyon çabalarının beklenen getirisini artırır.

Bir ulus, araştırma ve geliştirmeyi teşvik ederek, ürün ve süreç yeniliği için umutları artırabilir. Hükümetler, patentler vererek bu tür bir yeniliği teşvik edebilir. Patent almak için üç kriterin karşılanması gerekir:

  • Buluş yeni olmalı
  • Buluş sahibi tamamlamadan, patent başvurusu yapılmadan bir yıldan fazla bir süre önce kamuoyuna bilinmemesi gerekiyordu.
  • Faydalı olmalı ve açık olmamalıdır

Patentler, bir yenilikçinin fikrini geri almak zorunda kalabileceği uzun bir süre için (bu, ülkeden ülkeye, örneğin Hindistan gibi ülkelerde, ürünün doğasına bağlı olarak yedi ila on dört yıl arasında değişen) münhasır kullanım hakkını verir. ilk yatırım. Patent vermenin bir diğer nedeni de yeni fikirlerin ve tekniklerin yaygın bir şekilde ifşa edilmesini sağlamaktır.

Patent korumasının temel amacı araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmektir. Patentler:

  • Araştırmayı ve buluşları teşvik edin
  • Mucidi keşiflerini gizli tutmak yerine açıklamaya teşvik edin.
  • Buluşları geliştirmenin maliyetlerinin ticari olarak uygun olduğu bir eyalete bir ödül sunun; ve
  • Yeni üretim hatlarına yatırımı teşvik edin

Dolayısıyla, patent vermenin arkasındaki fikir topluma fayda sağlamaktır. Gelişmekte olan ülkeler, pek çok yabancı firmanın bu ülkelerdeki ilaç ve biyoteknoloji gibi kilit sektörlere yatırım yapmaktan çekinmesine neden olan patent koruması sunmalıdır. Sonuç olarak, bu ülkelerdeki insanlar kanser ilaçları gibi hayat kurtaran ilaçları satın almaya ve yüksek fiyatlar ödemeye zorlanıyor. Patent koruması sağlandığında, ithal edilen ilaçların çoğunu üretmek mümkün olacak ve bu da sonunda fiyat seviyelerinde düşüşe yol açacaktır.

Patent hukukunun zor yönlerinden biri, fikri tasarlayan veya ilk patent başvurusunda bulunan kişiye patent verilmesi gerektiği ilkesidir. Diğer bir uluslararası patent konusu, firmaların sıkı yasal işlem olmaması veya ilgi eksikliği nedeniyle korumalı fikirleri çalmasına ve kopyalamasına izin veren ülkelerdir. Her halükarda bu, patent sahiplerinin menfaatleri için zararlıdır ve bu tür ihlaller kesinlikle yasaklanmalıdır.

Bir cevap yazın