Sağlık Bakanlığı (NYSDOH) doktor ölümleri ile ilgili kavram yanılgıları

New York Eyaleti’ndeki yasadışı cezaların çoğalması, New York Eyalet Barolar Birliği’nin sistematik, usule ilişkin ve yasal nedenlerini incelemek ve çözüm önermek için Mavi Kurdele Görev Gücü oluşturmasını sağladı. Gerçekten de, Masumiyet projesi raporu, New York Eyaletinin, suistimal açısından diğer tüm devletlerin önünde ulusal bir lider olduğunu belirtiyor. New York Eyalet Barolar Birliği Hatalı Suçlamalar Görev Gücü’nün Nihai Raporu başlıklı bir belgede yer alan Mavi Şeridin bulguları, 4 Nisan Delegeler Odası tarafından oybirliğiyle onaylandı.

Görev Gücü’nün bulguları, New York Eyaleti yargı sisteminin masum insanların mahkumiyetine yol açan çirkin hataları hakkında endişe verici bir yorum sunmaktadır. Vakaların% 50’sinden fazlasında, savcıların hukuka aykırı eylemleri gibi devlet uygulamalarındaki başarısızlıklar hukuka aykırı mahkumiyetlerle ilişkilendirilmiştir.

Yanlış mahkumiyetler sadece New York’un ceza adaleti sistemini etkilemez. Ayrıca, New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı’nın (NYSDOH) içtihatlarında, doktorlara yönelik disiplin işlemlerindeki uygun prosedürleri görmezden gelme ve gücü kötüye kullanma ile tanındığı bildiriliyor. Bu adaletsizliklere yönelik birkaç yasa tasarısı veto edilmiştir. Bu dava süresinin ihlallerinin birçoğu, tanıkların doktorların korunması, yolsuz yargıçların kullanımı ve savcıların davacıların teşviki reddedilmektedir – gerçekten de “kazanan” davalar kariyer büyümeleri için hayati öneme sahiptir. Özellikle bu kötü niyetli zulümlerde zulüm gören tamamlayıcı tıbbın uygulayıcıları misilleme korkusu yüzünden anonim kalmak isteyen bir hekim şunları kaydetti: “Doktorları mahkum etmek basittir: sadece tanık olmalarına izin verme; o zaman Departman istediği şeyi bulabilir. ”

Sağlık konularındaki yanlış inançların trajedisi doktorlardan çok daha fazla etkilenir. Uzun süreli doktorlarını lisanslarını zorlayarak zorlayarak çıkararak aniden bakımın sürekliliğini terk etmek zorunda kalan hastaların durumu, “Adli Hatalarla İlişkili Hastaların Ölüm Oranı” başlıklı basın bültenlerinde ve çevrimiçi yayınlarda gösterilmektedir. “Hassas, hasta, yalnız, korkmuş ve aniden ana yaşam yollarından (doktorları) yoksun kalmış, keskin bir şekilde moralsiz hale getirilmiş, diğer doktorlara başvurmayı reddeden veya onlarla temas kurmayan, sonuçta hayata iradelerini bırakan bazı kırılgan hastalar kaydedildi. . ve tıbbi ihtiyaçlarını ihmal etmek. “Bir doktor, biri intihar olmak üzere 7 hastanın erken ölümünü, 8 Alzheimer hastalığının hızlı düşüşünü ve ilaçları hassas bir şekilde ayarlanmış 12 seri nüksetme vakasının seri yatışına neden olduğunu bildirmiştir.”

Buna karşılık olarak, devlet tarafından emredilen hasta terkinin etkisi konusunda bağımsız araştırma yapılması için hasta refah kurumlarına dilekçeler gönderilmiştir. İlgili kurumlar arasında ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ile Medicare ve Medicaid Merkezleri bulunmaktadır. Dilekçe ayrıca New York Sağlık Komiseri Richard F. Danes’e gönderildi.

Tıbbi, psikiyatrik ve adli tıp topluluklarını ve genel halkı büyük ilgi gören bu dönüm noktası çalışması, tıbbi ve psikiyatrik hizmetlerin devlet yetkilileri tarafından aniden kesilmesinin hastalar için ciddi ve bazen ölümcül sonuçları olduğunu göstermeyi amaçlayacaktır – özellikle dezavantajlı hastalar. zayıf, kronik olarak hasta veya zihinsel olarak hasta. Ayrıca düzeltici eylemler önerecektir. Gerçekten de, kamu yetkilileri doktorları tarafından sağlanan hastalara temel bakım vermeyi durdurma sorumluluğunu alırlarsa, kriz sırasında bu hastalara sürekli tıbbi bakım sağlayarak yeterli destek sağlama sorumluluğunu da üstlenmelidirler.

New York, NY – 16 Nisan 2009

Bir cevap yazın