Telif Hakkı İhlali – “Önemli benzerlikler” için kaç benzerlik gereklidir?

Bir telif hakkı ihlali talebinde bulunmak için telif hakkı sahibinin üç öğeyi tanımlayabilmesi gerekir. İlk olarak, mevcut telif hakkı yasasına sahip olmak, telif hakkının somut bir ortama kaydedilen orijinal telif hakkı çalışmasını ifade etmesini gerektirir. İkinci unsur, doğrudan kanıt, dolaylı kanıt veya bunların bir kombinasyonu kullanılarak gösterilebilen bu çalışmanın gerçek bir kopyasını gerektirir. Son olarak, telif hakkı sahibi kötüye kullanımı kanıtlamalıdır. Bu makalede sorulan soru ile doğrudan ilişkili olan bu üçüncü unsurdur. Çalışmamın hangi kısmı başka bir çalışmaya bir telif hakkı ihlali haline gelmeden önce dahil edilebilir?

Ne yazık ki, bu sorunun tek bir cevabı yok. Bunun yerine, ne kadarının çok fazla olduğunu belirlemek için içtihat içtihatlarına bakılması gerekir. Aynı zamanda, telif hakkı ihlali iddiasında bulunurken, telif hakkı sahibi, iddia edilen ihlale fiilen alınmış ve içerilmiş olanların telif hakkı ile korunduğunu göstermelidir. Bu bir kez tespit edildiğinde, davacı çalışma izleyicisinin iki eser arasındaki “önemli benzerliği” tanıdığını göstermelidir. Örneğin, önemli benzerlikler belirlemek için belirlenmiş bir yüzde olmamasına rağmen, telif hakkı ihlali analizinin kötüye kullanılmasına yardımcı olabilecek genel olarak kabul edilen iki yöntem vardır.

Çıkarma yöntemi veya soyutlama / çıkarma yaklaşımı olarak bilinen ilk yöntem, ilk önce işin hangi bölümlerinin korunduğunu belirler. Yöntem daha sonra olgu bulucuyu korumaya tabi olmayan unsurları ortadan kaldırmaya veya çıkartmaya yönlendirir. Kalan elemanlar daha sonra önemli benzerlikler olup olmadığını belirlemek için yıkıcı olduğu iddia edilen çalışma ile karşılaştırılır.

Toplam yöntem veya toplam kavramsal yaklaşım olarak bilinen ikinci yöntem, analiz sırasında işi tamamen terk eder. Özellikle, telif hakkıyla korunan tüm çalışmalar, önemli bir benzerlik olup olmadığını belirlemek için hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen bir çalışma ile karşılaştırılır. Sanığın amacı, sorumluluktan kaçınmak için iki eser arasındaki farklılıkları göstermektir.

Bugün mahkemeler, kötüye kullanımın analiz edilmesine yardımcı olmak için yukarıdaki yöntemlerin her birini ve bazen her ikisini de kullanacaktır. Telif hakkı yasasının gerçek doğası göz önüne alındığında, bir yöntemin telif hakkı sahibi tarafından, diğerinin tercih edilen ihlalci tarafından tercih edileceği göz ardı edilemez. Bu nedenle, herhangi bir telif hakkı ihlali iddiası eyleminin başlangıcında, her iki yöntemde de başarı olasılığını analiz etmeye değer. Bu, yalnızca telif hakkı sahibinin belirli bir vakanın güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda telif hakkı sahibinin bir telif hakkı ihlali iddiası dikkate almanın uygunluğuna karar vermesine de izin verir. Alternatif olarak, mektupları bırakmayı ve çekmeyi, bir anlaşmayı veya telif hakkı lisansı gibi dava ile ilgili olmayan diğer araçları müzakere etmeyi düşünün.

Bu nedenle, geçerli telif hakkına ve gerçek kopyalamaya sahip olmak, özel analiz gerektiren iki faktör olsa da, genellikle kötüye kullanma unsuru, telif hakkı ihlallerinde belirleyici bir faktördür. Telif hakkı sahipleri, tıpkı telif hakkı sanıklarının sürekli olarak önemli benzerlikleri reddeden unsurlar aramaları gerektiği gibi, kötüye kullanımın kapsamını analiz etmekte iyi bir iş çıkarmaktadır.

Bir Cevap Yazın