Vekaletnamenin önemi

[ad_1]

Kapsamlı bir Vekaletname (POA) olmadan birçok kişi, sevdiklerinin mali işlerini idare edemez ve mahkeme müdahalesi olmadan (vesayet ve velayet) sağlık kararları veremez. Ne yazık ki, deneyimlerimize göre, finansal danışmanlar, muhasebeciler ve hatta bazı avukatlar da dahil olmak üzere birçok kişi, ne olduğunu ve sahip olmanın neden bu kadar önemli olduğunu tam olarak anlamıyor. Müşteriler ofisimize genellikle yalnızca evli oldukları veya varlıkların ortak sahibi oldukları için varlıkları satabilecekleri veya devredebilecekleri varsayımıyla gelirler. Aslında, mevcut bir müşteri, annesinin evini asla uzun vadeli bir vekaletname imzalamamış olduğu için satamaz.

Vekaletname, bir kişinin (asıl) diğerine (vekil) kendi adına hareket etme yetkisi verdiği yasal bir belgedir. Temsilcinize sizin adınıza mali kararlar vermesi için yetki veren uzun vadeli vekaletname ve acentenizin sağlık bakımı ihtiyaçlarınız hakkında kararlar almasına imkan veren tıbbi vekaletname vardır.

Sizinki geniş kapsamlı olabilir, temsilcinize sizin için herhangi bir finansal karar verme yeteneği verebilir (Genel Dayanıklı POA) veya acentelerinizin yetkilerini, vermelerine izin verdiğiniz finansal karar türlerini belirterek sınırlayabilirsiniz (Sınırlı Dayanıklı POA ). Ayrıca, temsilcinize sizin adınıza kararlar vermesi için derhal yetki vermeyi (uzun vadeli vekaletname) seçebilir veya acentelerinizin yetkisini yalnızca ehliyetsiz hale gelirseniz (yer altı vekili) hareket etmeye sınırlayabilirsiniz.

Velayet ve vesayet nedir?

Vesayet, mahkemenin bir kişiye (vasi) bir başkası (koğuş) lehine kişisel kararlar (tıbbi, barınma vb.) Verme hakkı verdiği yasal bir ilişkidir. İşlemler, halefiyet mahkemesine başvuruda bulunmakla başlar. Bir departmanın yetersizliğini tespit etmek için bir doktordan yazılı bir açıklama istenebilir. Mahkeme daha sonra, kişinin kişisel kararlar vermek için gerekli zihinsel kapasiteye sahip olmaması nedeniyle bir vasi gerekip gerekmediğini belirler. Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça, bir veli, reşit olmayan çocukları açısından ebeveyn ile aynı haklara sahiptir. Vasi, her yıl mahkemeyi koğuşun durumu hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

Muhafazakâr, miras mahkemesinin bir kişiye (muhafazakar) bir başkası için mali kararlar verme hakkı verdiği yasal bir ilişkidir. Dava, vesayet sürecine benzer, ancak mahkeme, bir kişinin mali işlerini yönetme yeteneğine sahip olup olmadığını belirler. Muhafazakar ayrıca, her yıl oluşan tüm gelir ve giderleri belgeleyen (doğrulanarak) yıllık bir muhasebe kaydı sunmalıdır. Bir muhafazakarı bir kişinin mal varlığının kötüye kullanılmasına karşı korumak için mahkeme tarafından genellikle bir kefalet (sigorta poliçesi) istenir.

Vekaletname, bir vasi veya mütevelli vekiline neredeyse her zaman tercih edilir. O kadar pahalı değildir ve temsilcinizin kim olacağını seçmenize izin verir. Bir vekaletnameniz yoksa ve felç veya zayıflatıcı bir hastalıktan muzdaripseniz, sevdikleriniz davalarınızı çözmek için maliyetli ve zaman alan davalarla yüzleşmek zorunda kalabilir.

[ad_2]

Bir cevap yazın