24 Temmuz 2020 Tarihli ve 31195 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
ATAMA KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
KURUL KARARLARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde “T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


https://www.resmigazete.gov.tr/

Bir cevap yazın