Bunu yapan tazminatsız kovulabilir! Yargıtay’dan emsal karar…


Bursa’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitede, bir bina sakininin kendisine anahtarını emanet ettiği otomobille tur atan genç tazminatsız kovuldu. Mahkemeye başvuran genci mahkeme haklı buldu. Yargıtay’a giden kararda güvenlik görevlisine kötü haber geldi.

YARGITAYDAN TAZMİNATSIZ KOVULMAYI HAKLI BULDU

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitede, kendisine emanet edilen site sakininin aracını izinsiz kullandığı için işten çıkartılan genç İş Mahkemesine başvurmuştur. Görevli başvurusunda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil, ücret ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı güvenlik şirketi avukatı ise feshin haklı nedene dayandığını ve davanın reddedilmesi gerektiğini savundu. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Kararı özel güvenlik şirketi temyiz etti ve dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay’ın ilgili dairesi İş Mahkemesi’nin kararını bozdu ve şirketi haklı buldu.

Kararda; davacının gece nöbeti sırasında site sakinine ait ve anahtarı görevi gereği kendisine teslim edilen bir aracı keyfi şekilde belirsiz bir süre kullandığının tespit edildiği hatırlatıldı.

YARGITAY’DAN OY BİRLİĞİ İLE KARAR

İş Mahkemesi’nin kararını bozan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, “Site sakininin yakıt göstergesindeki farkı görmesi üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden emanet edilen aracı davacı tarafından kullanıldığı ortadadır. Davacının işverene verdiği yazılı savunmasında bir an için boş bulunup araçla markete sigara almaya gittiğini beyan ettiği, bunun üzerine işverenin davacının iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Güvenlik görevlisi olan davacının anahtarı kendisine teslim edilen korumakla yükümlü olduğu aracı keyfi şekilde kullanması ve bu süre içinde emniyetinden mesul bulunduğu siteyi de terk etmesi doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olduğu gibi iş yerinin güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu durumda işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II- e ve ı maddelerine göre haklı nedene dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmelidir. Taleplerin yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.” denildi.Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın