Doktor Hataları Davaları Ki̇tap Oldu…


Bu sorularla ilgili; İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı’nı yürütmüş olan Av. Arb. Ümit ERDEM ile İzmir Tabip Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Başkanı Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI’nın birlikte hazırlamış oldukları “Malpraktis Davalarında Bilirkişi Raporları Nasıl Olmalı?” başlıklı Eser, Legal Yayınevi tarafından yayınlandı.

Yazarlar; Eser’in hazırlanmasında Yargıtay (13.) Hukuk Dairesi’nin 2019 yılında vermiş olduğu tüm Kararları tek tek incelemişlerdir. Yazarlar; Eser’de, tüm Kararlar içerisinden seçilen 268 ayrı Karar’a yer verilerek, 418 ayrı Dipnot ile değerlendirmişlerdir. Bu haliyle Kitap; tamamı 2019 yılına ait Kararlar’ın incelenmesiyle, Tıp Hukuku alanında, Hekim Hataları konusunda, en fazla ve en güncel Kararlar’ın değerlendirildiği ve yer verildiği, İLK ve TEK Eser’dir.

Kitap’ın olası telif geliri; isimleri Yazarlar’da saklı, mağdur ve ihtiyaç sahibi Hasta ve Hasta Yakınları’na bağışlanacak.

Av. Arb. Ümit Erdem’in 8, Doktor Y. Gökhan Doğramacı’nın 2, yayınlanmış kitapları bulunmakta.Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın