E-Tebligat ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

Yargıtay elektronik tebligatın açılma veya görülme tarihinin önemli olmadığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına karar verdi.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi karar gerekçesinde “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” Hükümleri dikkate alındığında, elektronik yolla davacı vekiline 13.04.2018 tarihinde yapılan tebliğden 5 gün sonra tebliğ yapılmış sayılması gerektiğinden, 30.04.2018 tarihli temyiz isteminin yasal iki haftalık süresi içinde yapıldığı anlaşılmaktadır.” dedi.

Bu konuda yasal düzenleme ise ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ’NİN
9.MADDESİNİN 6. FIKRASINA GÖRE “Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklindedir.

Konuyla ilgili kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

E-TEBLİGATIN AÇILMA VEYA GÖRÜLME TARİHİNİN ÖNEMİ YOKTUR YASAL SÜRELERE +5 GÜN…

Bir cevap yazın