İTO Haber – [Haber] Kefalet limiti artırıldıYayınlanma tarihi: 07 Nisan 2020 Salı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

KEFALET LİMİTİ

Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, gerçek kişi yararlanıcılarda azami 100 bin lira, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 35 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 250 milyon lira olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kararda yer alan geçici maddeye göre kefalet limitleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 50 milyon lira, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon lira olarak uygulanacak.

YATIRIM KREDİLERİ

Yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süre, ihtiyaç duyulması halinde bir ay uzatılacak.

KEFALET VERİLENLER

Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, kararda tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilecek.

YAPILANDIRMA YETKİSİ

Söz konusu kararda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme yetkisi verildi.

VERGİ VE PRİM ŞARTI YOK

Karardaki geçici maddeye göre kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 31 Aralık’a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK’ye vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20’sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.

Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın