Yargıtay: Kişiye gelen adli tebligatın başkası tarafından açılması suçtur

Yargıtay kişiye gelen adli tebligatın başkası tarafından açılıp okunmasını özel hayatın gizliliğini ihlal saydı.

 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi karar gerekçesinde “katılanın sanık sıfatıyla yer aldığı ceza davasına konu yapılan olayların, niteliği itibariyle herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerdiği, tebligatın şahsa özel yapıldığı yapıldığı halde sanık tarafından açılarak okunduktan sonra, katılan yerine doğrudan diğer sanık …’e verildiği dikkate alındığında, TCK’nın 134/1-1.cümle ve maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun yasal unsurlarının oluştuğu anlaşılmakla, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde beraat hükmü kurulması Kanuna aykırı…”  dedi.

Kararın tam metni:

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİN İHLALİ, ADLİ TEBLİGATIN BAŞKASI TARAFINDAN OKUNMASI

Bir cevap yazın