Yargıtay: “Maktulün Cesedi Bulunamamış Olsa da Kamu Davası Açılabilir”

Yargıtay 1.  Ceza Dairesi önüne gelen Kanun Yararına Bozma Dosyasında cinayet olayında maktulün cesedi bulunamamış olsa da kamu davası açılabilir, iddianame sırf bu nedenle iade edilemez dedi.

Somut olayda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kasten Öldürme suçundan sanıklar hakkında düzenlenen iddianame “suç konusu olan H. C.’e ait cesedin bulunamadığı, fiziki olarak öldüğüne ilişkin kesin tespit, karine ve otopsi raporunun bulunamadığı, bu nedenle öldürme suçu isnadının konusuz olup soyut şüphe ve iddiaya dayandığı” gerekçesiyle iade edildi.

İddianamenin iadesi kararına karşı yasa yollarına başvuran Cumhuriyet Başsavcılığı olayı Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kanun Yararına Bozma yolunu kullanarak Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay 1.  Ceza Dairesi ise olayla ilgili kararında “Mağdurun tespit edilememesine ilişkin Yargıtay 14. Ceza Dairesinin 11/10/2011 tarihli ve 2011/14137-626 sayılı Kararında yer alan, “…her ne kadar, 5271 sayılı Kanunun 170. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde, mağdurun kimliği iddianamede bulunması gereken unsurlar arasında sayılmış ise de; bunun yapılan soruşturma sonucunda mağdurun kimliğinin elde edilmesi durumuna ilişkin olduğu, yapılan bütün araştırma ve soruşturmaya rağmen mağdurun kimliğinin tespit edilememesinin şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine engel durum oluşturmayacağı açıktır. Ceza yargılaması için diğer asli unsurların bulunduğu bir durumda, zorunluluktan kaynaklanan bu eksiklik ceza yargılamasının yapılmasına engel teşkil etmeyecektir…” şeklindeki açıklamalar ve dosyada bulunan diğer deliller özelikle şüpheli A. E.’in beyanında diğer şüpheli Y. K.’nun maktulü öldürdüğü ve kendisinin de dolaylı yardım ettiği şeklindeki ikrarı karşısında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları gerçekleştirdikleri yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu, maktulün cesedinin bulunamamış olmasının suçun oluşumunu etkilemeyeceğinden cihetle, iddianamenin iadesi kararına yapılan itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” şeklinde belirterek Kanun Yararına Bozma başvurusunu kabul etti.

Kararara Haber Servisi, Editör Erhan Ceylan, eceylan@kararara.com

Kararın Tam Metni

Bir cevap yazın