Yargıtay noktayı koydu: DTK, PKK’nın legal koludur


Yargıtay 16. Ceza Dairesi adliyelerde yargılanan yüzlerce sanığı ilgilendiren bir karara imza attı. Terör ve Anayasal düzeni bozmakla ilgili suçlara bakan daire, DTK’nın faaliyetlerinin terör örgütü PKK’nın faaliyetleriyle eş değer olduğu için HDP eski milletvekili Selma Irmak’ın DTK eş başkanlığı yaptığı için hakkındaki 7,5 yıl mahkûmiyet kararını oy birliğiyle onayarak şu hususların altını önemle çizdi.

APO’NUN TALİMATIYLA KURULAN BİR ORGANİZASYON

“Siyasi partiler, Anayasamızın 68/2. maddesinde vurgulandığı gibi demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurudur. Siyasi partiye üye olma veya bir siyasi partinin çatısı altında faaliyette bulunma, düşünce ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme özgürlüğü kapsamındadır. Ancak modern demokrasilerde özgürlüklerle doğrudan ilişkili olan ve yüksek bir meşruiyete sahip siyasi partilere üye olup siyasi faaliyette bulunma özgürlüğünün, diğer başka özgürlükler gibi terör örgütlerince kötüye kullanılmak istenebileceği açıktır.

KCK, bizzat terörist başı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla örgütün amacı doğrultusunda tabana yayılmayı sağlamak için Kent Meclisleri, Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler hareketi adıyla 4 ayaklı paradigma oluşturmuştu. Bunun üçüncü ayağı olan DTK sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olup, Kuzey Kürdistan (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ) Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirilmiştir. Terör örgütünün nihai hedefi olan demokratik özerklik stratejisini hayata geçirmek için örgüt elebaşısının talimatları doğrultusunda kurulmuştur.”

KCK’YLA ÖZDEŞTİR, ÖZERKLİK İLANIYLA HENDEKLERE DESTEK

KCK’nın sözde Türkiye Meclisinin parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, kendi içinde genel kurul, daimi meclis, başkanlık divanı, yürütme kurulu ve komisyonlar gibi organlarının bulunduğuna dikkat çeken Yargıtay, “Çalışma usulüne ilişkin sözde iç tüzüğünün olduğu, bu itibarla DTK da demokratik özerkliği gerçekleştirmek için siyasi parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek konferans ve çalıştaylar düzenlemektedir.

Örgütlenme yapısı itibarıyla KCK’yla özdeştir” denildi.

Bileşenlerinin KCK yapılanması içinde yer alan sözde kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy komünleri olduğuna vurgu yapan Yargıtay, delege ve üyelerinin bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olduğunu kaydetti. DTK’nın yaptığı kongre ve konferanslar sonucu 14 Temmuz 2011’de sözde demokratik özerlik ilan ettiğini, 27 Aralık 2015’te ise demokratik özerk bölgelerin oluşturulması ve öz yönetim ilanlarına sahip çıkarak birçok il ve ilçe merkezindeki çukur ve hendeklere açık biçimde destek verdiği ifade edildi.

KATILDIĞI EYLEMLER SİYASİ PARTİ FAALİYETİ DEĞİLDİR

Abdullah Öcalan’ın talimatıyla KCK tarafından oluşturulan sözde 4 ayaklı paradigmadan biri olarak kurulup faaliyet gösteren DTK’nın eş başkanlığını yapan Selma Irmak’ın aynı zamanda milletvekilliği görevini yürüttüğüne dikkat çeken Yargıtay, “Sanık DTK’nın kongreleri ve kanun dışı gösterilere katılarak örgütsel içerikli konuşmalar yapmıştır. Bu eylemlerin salt siyasi bir partinin faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Katıldığı eylemler terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde gerçekleştirilen eylemlerdir. Tüm deliller hukuka uygun elde edilerek, özü değiştirilmeksizin tartışılmıştır. Vicdani kanı kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılmıştır. Eylemler doğru nitelendirilmiş ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu için mahkûmiyet kararında bir isabetsizlik görülmediğinden oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir” denildi.

Haberin Tam Metni

“Yargıtay noktayı koydu: DTK, PKK’nın legal koludur” üzerine 2 yorum.

Bir cevap yazın