Yargıtay Online Yazışmaları Delil Saydı


Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, ülkemizde alacak verecek davalarını yakından ilgilendirecek emsal bir karar verdi. Yargıtay’ın verdiği bu karar ülkemizdeki alacak – verecek davaları için yeni bir dönem başlatacak. Verilen bu emsal karar ile birlikte Facebook, WhatsApp ve diğer platformlar üzerinde gerçekleştirilen online görüşmeler delil olarak kabul edilecek. 

Alınan bu karar SGK tarafından ödenmesi istenen bir borcun, iptal ettirilmesi için davadan çıktı. Bir vatandaş, avukatla anlaşmaya vardıktan sonra avukatın ilk davaya gitmediğini iddia etti ve Avukatla anlaşırken de herhangi bir ücret imzalamadı. Vatandaş avukatın parasını da ödemedi. Yaşanan bu olayın ardından şikayetçi olan avukat, elindeki yazışmaları delil olarak sundu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi söz konusu yazışmaları delil saydı ve emsal bir karar aldı. 

Alınan kararın gerekçesinde iki taraf arasında herhangi bir sözleşmenin yapılmadığının altı çizildi. Yargıtay bununla birlikte avukat ile vatandaş arasındaki e-posta yazışmalarının tespit edildiğini ve ilgili yasayı işaret etti. Yasada;

“Uyuşmazlık konusu vakaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.” ifadesi bulunuyor. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, “Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi. Haberin Tam Metni

Bir cevap yazın