Yenice’de maden arama projesine Danıştay’dan ret

Çanakkale’de Yenice ilçesine bağlı Karaköy Köyü sınırları içerisinde maden aramak için yapılması planlanan “Jeoteknik Amaçlı 42 Adet Sondaj ve 7 Adet Yarma Faaliyeti” projesinde Danıştay, projeye verilen ÇED Gerekli Değildir kararını bozdu.

Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 26 Ağustos 2016 tarihinde TECK Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılamak istenen  proje için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararını vermişti. Yerel mahkeme ise karara karşı açılan davanın reddine karar vermişti.

‘Çevre tahribatı hakkında bilgiler eksik’

Avukat Ali Furkan Oğuz üç yılı aşkın süren hukuki mücadelenin ardından Danıştay 6’ncı Dairesi’ne yaptıkları temyiz başvurusunun sonuçlandığını ve kararın iptal edildiğini duyurdu. Mahkeme kararında iptal gerekçesi olarak projenin çevrede yaratacağı tahribatın Proje Tanıtım Dosyası’nda (PTD) açık bir şekilde yer almamasını gösterdi.

Kararda “Alanın orman yapısı göz önüne alındığında, yol yapımının, kalan meşcerede kalıcı ve verim düşürücü ekolojik bir etkiye neden olmayacağı hususlarının PTD’de yer almayan, yerel mahkemedeki bilirkişilerin önerisi ve öngörüsünden oluşan hususlar olduğu” anlaşıldı denildi.

https://yesilgazete.org/blog/2020/05/22/canakkale-yenicede-maden-arama-projesine-danistaydan-ret-karari/

Bir cevap yazın