Eşinin şişmanlığıyla dalga geçen eş ağır kusurlu sayıldı – İçtihat Haberleri

Eşinin şişmanlığıyla dalga geçen eş ağır kusurlu sayıldı – İçtihat Haberleri

Zonguldak’ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti.

Sabah’ta yer alan habere göre A.K., kocası E.T.’nin kendisine “oğlum”, “popon sepet gibi” diyerek şişmanlığıyla alay ettiğini iddia etti.

E.T. iddiaları reddese de mahkeme, A.K. ve E.T.’nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.’nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebini reddetti. Temyize giden dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi. Kararın gerekçesinde, “Boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir” denildi. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi.

Bir cevap yazın