İşyerinde en az 30 kişinin çalışması şartında neye bakılır? – İçtihat Haberleri

 

İşten gerekçesiz çıkartıldım. İşe iade davası açmak istiyorum. İşyerinde en az 30 kişinin çalışması şartında neye bakılır?

İşe iade davası açabilmek için fesih tarihinde şirkette çalışan işçi sayısının en az 30 olması ve işçinin en az 6 aydır çalışıyor olması gerekmektedir.

Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek, boşta geçen 4 aya kadar maaş ve yan haklarını ödeyecektir. Yine işe başlatmama halinde de 8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşe iade davası açmak için 30 kişinin hesabı önemlidir. Yargıtay’ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir.

Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz. İşçinin bu grup şirketlerin birden fazlası için çalıştığını ispat etmesi halinde ancak hizmet verdiği tüm şirketlerin çalışanlarının toplam sayısı hesaba dahil edilecektir. Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2008/7008 nolu kararında “Aynı gruba ait olsalar da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi kapsamına girme bakımından göz önünde bulundurulması mümkün değildir” denilmektedir. 

 

Bir Cevap Yazın