KONUT KREDİSİ EKSPERTİZ ÜCRETİ PARA İADESİ HANGİ KOŞULDA MÜMKÜN – İçtihat Haberleri

KONUT KREDİSİ EKSPERTİZ ÜCRETİ PARA İADESİ HANGİ KOŞULDA MÜMKÜN – İçtihat Haberleri

Kredi çeken milyonlara duyuruldu! Yargıtay bankalara dur dedi 2.963 TL para iadesi yapacaklar – Bankalardan kredi çeken milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren son derece önemli bir emsal karar açıklandı. Zaman aşımı olduğu için geriye dönük 10 senlik zaman dilimini kapsayan kararda ihtiyaç, taşıt, konut kredisi çeken milyonlarca kişiyi ilgilendiren para iadesi kararı ilan edildi.

Verilen karar bankalardan geçmiş dönemde kredi çekerken kredi dosya masrafı, ekspertiz ücreti ve hayat sigortası ödeyen kişilere yönelik olarak açıklandı. Belirli kriterler altında bu tutarı ödeyen kişilere bankaların bu tutarı iade etmesine karar verildi. Yargıtay tarafından verilen karar emsal karar olması nedeni ile tüm bankaları ve kredi çeken milyonlarca kişiyi kapsıyor.

KONUT KREDİSİ EKSPERTİZ ÜCRETİ PARA İADESİ HANGİ KOŞULDA MÜMKÜN?

Bankaların konut kredisi çeken kişilere istisnasız olarak uygulamış oldukları konut kredisi ekspertiz işlemi için açıklanan emsal karar kapsamında mutlaka fatura ibrazı istendi. Bankanın bu işlemi hiçbir belge göstermeden sunması durumunda söz konusu tutarın iadesi mümkün olacak. Ancak banka bu işlemi bir başka sigorta şirketinden ücreti karşılığında aldıysa bu durumda söz konusu tutarın iadesi ne yazık ki söz konusu olmayacak.

KONUT, İHTİYAÇ, TAŞIT KREDİSİ DOSYA MASRAFI PARA İADESİ HANGİ KOŞULLARDA MÜMKÜN OLACAK?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin E. 2017/7144, K. 2018/10219, T. 5.11.2018 tarihli kararı kredi çeken milyonlarca kişi tarafından emsal karar oluşturması açısından büyük önem taşıyor. Söz konusu kararda “Dosya masrafının davacıdan tahsil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 125.maddesi hükmüne göre sözleşmeye dayalı alacak davalarında zamanaşımı 10 yıl olup, dava konusu olayda da 10 yıllık sözleşme zamanaşımının uygulanması gerekir. Zamanaşımını kesen sebepler ise aynı kanunun 133. maddesinde düzenlenmiş, kanunun 135. maddesinde ise zamanaşımı kesilince, kesilmeden itibaren yeni bir sürenin işlemeye başlayacağı hükme bağlanmıştır. Alacağın tahsili için icra takibinde bulunulması, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 133. maddesinde sayılan zamanaşımını kesen sebeplerden biridir. Bu durumda mahkemece davacı tarafça 10 yıl zamanaşımı süresi dolmadan önce 18.08.2014 tarihinde icra takibi başlatılmasıyla zamanaşımının kesildiği ve yeni bir sürenin işlemeye başladığı, böylece Yen Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru tarihinde alacağın zamanaşımına uğramamış olduğu anlaşılmakla hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekir” ifadesine yer verilerek zaman aşımı olarak 10 sene süresi belirlendi.

Böylelikle kredi çeken milyonlarca kişiye başvuru yapacakları tarihten geriye dönük 10 sene içerisinde çekmiş oldukları kredi dosya masrafı para iadesi için hak tanınmış oldu. Kredi dosya masrafı parası iadesi için ilk olarak kredi çekilen bankaya başvuru yapılırken bankanın reddetmesi durumundan yetkili tüketici hakem heyeti mahkemesine başvuru yapılması yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın