Tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabilmesi için net tarih yazılı olması gerektiği- İçtihat Haberleri

Tahliye taahhütnamelerinin geçerli olabilmesi için net tarih yazılı olması gerektiği- İçtihat Haberleri

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemelerde konu olmaya devam edebiliyor. Son yıllarda yaygınlaşan tahliye taahhütnameleri ile alakalı olarak mahkemeden önemli bir karar çıktı. Normal koşullarda kiracısından tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibi kiracısını kolay bir şekilde evden çıkarabiliyor. Ancak Yargıtay’ın verdiği son karar ile beraber özenle yapılmamış taahhütnamesi ev sahipleri tarafından koz olarak kullanılamayacak.

EV SAHİBİ İLE KİRACI MAHKEMELİK OLDU

Dava konusu olan anlaşmazlıkta ev sahibi ile kiracı arasında 2005 yılında ve 2012 yılında iki defa tahliye taahhütlü kira sözleşmesi yapıldı. Bu kira sözleşmelerinde kira süresinin uzatılması, yeni dönem bedellerinin belirlenmesi ve değişen şartlara uyarlama yapılması 3+2 yıl olarak kararlaştırıldı. Sözleşme sona erdiğinde ise kiracı evi boşaltacaktı. Ancak sözleşme sonu geldiğinde kiracı evi tahliye etmedi. Bunun üzerine ev sahibi tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlattı.

MAHKEME EV SAHİBİ HAKLI DEDİ KİRACI DAVAYI YARGITAY’A GÖTÜRDÜ

Ev sahibinin talep ettiği icra takibi uygun olmadığı gerekçesi ile durdurulunca bu sefer ev sahibi icra mahkemesine başvuru yaparak kiracının evden tahliye edilmesini talep etti. Yerel mahkeme bu itirazı yerinde görmedi ve dava dosyası Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitti. Bu mahkemede taraflar arasında 2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi yapıldığı, süresinin 3+2 yıl olduğu, sözleşme sonunda kiracının evi boşaltıp ev sahibine kayıtsız ve şartsız teslim edeceğinin kararlaştırıldığına dikkat çekildi. Mahkeme ev sahibini haklı buldu ve taraflar arasındaki kira sözleşmesinin tahliye taahhütnamesi niteliğinde olduğuna karar verdi. Kiracı buna itiraz edince dava Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR ÇIKTI!

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi davayı inceleyerek yeniden bir hükme vardı. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kiracı aleyhine verdiği kararı bozan Yargıtay, tahliye taahhütnameleri ile alakalı olarak çok önemli bir emsal karara imza attı. Kira sözleşmesinin tahliye taahhütnamesi olarak değerlendirilmesi durumunda buna dair hükümde bulunmak gerektiğine vurgu yapıldı. Tahliye taahhütnamelerinde tahliye tarihlerinin açık bir şekilde yazılı olması gerektiğine vurgu yapan Yargıtay, net bir tarih içermeyen tahliye taahhütnamelerinin geçersiz olacağına karar verdi. Kira sözleşmesinde yazılı olan 3+2 yıllık ibare açık olmadığı için kiracı haklı bulundu.

Tahliye taahhütnamelerinin artık geçerli olabilmesi için net tarih yazılı olması gerekecek. Yıl hesabı ile yapılan tahliye taahhütnamelerinin hukuki bir geçerliliği kalmadı.

Bir cevap yazın