Yargıtay’dan ‘Ne biçim avukat, iş bilmiyor’ sözü kararı! – İçtihat Haberleri

Çankırı’da yaşayan kişi, bir avukata yönelik, “Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada Çankırı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, kullandığı söz nedeniyle sanığa “hakaret” suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, “hakaret” suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün “hakaret” suçu bağlamında değerlendirilemeyeceği, ifadelerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.

“BU NE BİÇİM AVUKAT, BU AVUKAT İŞ BİLMİYOR”

Sanığın kullandığı, “Bu ne biçim avukat, bu avukat iş bilmiyor” sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu belirtilen kararda, bu nedenle “hakaret” suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

Kararda, sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmedilmesinin bozmayı gerektirdiği ifade edildi.

Bir Cevap Yazın