Adalet Bakanlığından hakim adaylığı sınavındaki soru iptaline dair açıklama – Hukuk Haberleri

29 Aralık 2019 Tarihinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı, İdari Yargı ve
Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları
ve Bakanlığımızca Yapılan Soru İptali Mülakatlarında Başarılı Olanların Atama
İşlemlerine İlişkin Duyuru

ADALET BAKANLIĞI DUYURUSU ŞU ŞEKİLDEDİR

D U Y U R U

1-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari
yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı
yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve
incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soyisimleri yer
alan adayların açıktan atama işlemleri tamamlanmıştır.

Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar ilgili mahallere gönderilmiştir.

2-) 29 Aralık 2019 tarihinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari
yargı hakim adaylığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı
yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve
incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer
alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarında
sakınca görülmeyen adayların naklen atama işlemleri tamamlanmıştır.

 

Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar adayların görev yaptığı kurumlara
gönderilecek olup kurumları ile ilişiklerini kestikten sonra staj merkezlerine
giderek görevlerine başlamaları gerekmektedir.

 

İlgililere duyurulur.

Bir Cevap Yazın