Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 Dosyayı Esastan Görüşecek – Mahkeme Haberleri

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 Dosyayı Esastan Görüşecek – Mahkeme Haberleri
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 – Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek

Bu dosyalar:

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun

bazı maddeleri.

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 184. maddesiyle eklenen geçici 29. maddede yer alan “…nden emekliye ayrılmış olanlar.” ibaresinin iptali için ilk görüşme yapılacak.

Mezkür maddede, “Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere; kapatılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin askeri hakim sınıfından Başkan, Başsavcı, Daire Başkanı ve üyelerinden emekliye ayrılmış olanlar ile geçici 27 nci maddenin yedinci fıkrası kapsamına girenler ve bunların emeklilerinin 64 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki sağlık giderleri anılan fıkra hükümleri çerçevesinde Danıştay bütçesinden karşılanır.” Hükmü yer almaktadır

Sıra No  Esas Sayısı   

Konusu

 

 

İnceleme Evresi

 

 

Türü

 

 

1

 

 

E.2022/84

 

Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi

 

 

6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’na 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 184. maddesiyle eklenen geçici 29. maddede yer alan “…nden emekliye ayrılmış olanlar.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

 

 

İlk

 

 

İtiraz

Başvurusu

 

 

2

 

 

E.2018/137

 

Birleşeni

 

E.2021/106

 

(7333 sayılı Kanun’un dava konusu 11., 20. ve 23. maddelerine ilişkin davalar birleştirilmiştir)

 

 

25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

 

 

Esas

 

 

İptal Davası

 

 

3

 

 

E.2021/20

 

Bursa 2. İdare Mahkemesi

 

 

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin (b) bendine 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle eklenen sekizinci paragrafta yer alan “. veya parselasyon planları.” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

 

 

Esas

 

 

İtiraz

Başvurusu

 

 

4

 

 

E.2021/127

 

Çanakkale İcra Hukuk Mahkemesi

 

Birleşenleri

 

E.2022/2

 

E.2022/23

E.2022/24

 

E.2022/26

 

 

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 9/6/2021 tarihli ve 7327 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin iptaline karar verilmesi talebi.

 

 

Esas

 

 

İtiraz

 

Başvurusu

 

 

Memurlar.Net

Bir cevap yazın