İcrayla çocuk teslimi uygulamasına son! Velayet hakkı mahkeme tarafından değiştirilebilecek – Mahkeme Haberleri

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu kapsamında atılacak yeni adımla çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların yerine getirilmesi İcra ve İflas Kanunu kapsamından çıkarılacak. Söz konusu düzenlemenin TBMM’de yasalaşarak hayata geçirilmesi halinde, çocuk teslimi görevi Adalet Bakanlığının hizmet birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verilecek. Böylece, çocuk teslimi işlemleri, artık psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci gibi uzmanlar eliyle yapılacak.

Yeni sistemde teslim işlemlerinin kreş, sosyal hizmet merkezi, okullar gibi çocuğun ihtiyaç ve yararına uygun mekânlarda gerçekleştirilmesi planlanırken, çocuk tesliminin fiilen gerçekleştirileceği bu mekânlar, Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince belirlenip valilik ya da belediyelere önerilecek.

Ayrıca teslim işlemleri için harç muafiyeti getirilmesi de planlanıyor. Teslim işlemlerinin yürütülmesi için yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Böylece mali külfet taraflara yüklenmeyecek.

ANNE VEYA BABANIN VELAYET HAKKI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Ayrıca düzenlemede ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler için disiplin hapsi getirilmesi de planlanıyor.

Düzenleme 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda da değişiklik yapılmasını öngörüyor. Kanunda değişiklik yapılmasıyla, çocuğun üstün yararı gözetilerek kişisel ilişki kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre velayet sahibi tarafından kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı mahkeme tarafından değiştirilebilecek.

BOŞANMIŞ ÇİFTLER ARASINDA ÇOCUK TESLİMİ ŞU AN NASIL YAPILIYOR?

Mahkemeler, çocuğu olan çiftlerin boşanma davalarında çocukların velayeti konusunda da karar veriyor ve velayet boşanan çiftlerden birine bırakılıyor. Bu kararlar aynı zamanda, çocukların haftanın belli günlerinde velayetin bırakılmadığı tarafa teslimini de içeren kişisel ilişki hükümlerini de içeriyor. Tarafların teslim ya da kişisel ilişki tesisine rıza göstermemesi halinde mahkeme kararının yerine getirilmesi icra dairleri vasıtasıyla yerine getiriliyor.

Yeni yasama yılında TBMM’de şekillenecek olan yasa değişikliği ile devam eden uygulama değiştirilecek. Halihazırda bu konudaki işlemler nedeniyle anne ya da baba teslim veya tedbir kararlarının icraya konulması sırasında harç yatırmakta. Ayrıca çocuk her görüldüğünde harç, yolluk, uzman ve araç gideri olarak ilgilisi tarafından yaklaşık 1.000 TL masraf yapılmakta. Bu uygulama taraflara getirdiği mali yük yanında ayrıca çocuğun örselenmesine de neden olabilmekte.

 

Bir Cevap Yazın