KONYA BAM: Bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı vardır – Mahkeme Haberleri

Karar verildi. Faizi ile ödeniyor. Aynı durumda çok sayıda kişi bulunuyor. İşçi işveren herkesi yakından ilgilendiriyor. Çalışana tazminat hakkı doğuyor. Bedelli askerlik için işten ayrılan çalışanın kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. İşverenin tazminat ödememesi nedeni ile açılan dava çalışan lehine sonuçlandı. Mahkeme bedelli askerlik için işyerinden ayrılan çalışana tazminat ödenmesine hükmetti. İşçi bu kapsamda 6.288 TL olan kıdem tazminatını yasal faiziyle almaya hak kazandı.

Faizi ile birlikte ödeniyor. Mahkeme son noktayı koydu. Bedelli askerlik ile ilgili önemli bir karar imza atıldı.Bedelli askerlik yapacak çalışanlar bu süre içinde ücretsiz izinli sayılıyor. Ancak bunun yanında çalışanın kıdem tazminatını alıp işten ayrılma hakkı da var. Örnek bir davadan çıkan mahkeme kararı da bunu net olarak ortaya koyuyor.

2018 yılı ile birlikte bedelli askerlikte temel eğitim şartı uygulanıyor. Bu sürede işyerinden ayrılmak zorunda kalan işçilerin ücretsiz izinli sayılacağına dair kanuni düzenleme yapılmıştı. Ancak işçi talep ederse işveren bedelliye gidecek işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda. Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı bedelli askerlik başvurusu yapmış ve yapacak işçilerin lehine. Karar işçilere kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğu için kritik önemde.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Karara konu olayda, işyerinde 3 yıl 1 ay 14 gün kıdemi olan işçi, bedelli askerlik için işyerinden ayrılmış ve kıdem tazminatını talep etmiş. İşveren ise çıkışı ’03-İstifa’ koduyla yapmış, işçinin bedelli askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesine gerek olmadığını ve fesih olmadığı için de kıdem tazminatı hakkının doğmayacağını iddia etmiş ve işçiye tazminat ödememiş. Bunun üzerine dava açan işçi, işverenden tazminatını talep etmiş. Yerel mahkeme işçi ve işverenin ifadelerini dinleyip bedelli askerliğe gidecek işçinin, temel askerlik eğitimi sonrasında işsiz kalma riski bulunmadığı dolayısıyla da feshi zorunlu kılan bir durum bulunmadığı ve işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı yönünde karar vermiş.

Mahkeme son noktayı koydu: Düzenlemede var

Davacı işçinin yerel mahkemenin kararını istinafa taşıması sonrası Konya Bölge Adliye Mahkemesi, kararı bozmuş. Mahkeme, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14/3. maddesinde muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğini belirtmiştir. Bu durumda işçi bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir yargısına ulaşılmıştır. Düzenlemede işçilerin temel eğitim süreci boyunca ücretsiz izinli sayılacağı hüküm altına alınmıştı. İşyerinden ayrılan işçinin kıdem tazminatı hakkı da bulunuyor. (Okan Güray Bülbül / Akşam)

İşveren faiziyle ödedi

BÖLGE Adliye Mahkemesi, işçiyi haklı bulmuş ve bedelli askerlik için işyerinden ayrılan işçiye kıdem tazminatını ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. İşçi bu kapsamda 6.288 TL olan kıdem tazminatını yasal faiziyle hak etmiş, ayrıca yargılama giderleri ve dava harçlarının da davalı tarafından ödenmesine hükmedilmiştir.

Ücretsiz izin hakkı da var

7146 sayılı kanunda, işçinin seçim hakkı vardır. Buna göre, işçi isterse ücretsiz izinli sayılıp temel askerlik eğitimi sonrası işine geri döner, isterse kıdem tazminatını alıp işyerinden ayrılır ve temel askerlik eğitimine bu şekilde gider. (

Bir Cevap Yazın