Ödenmeyen kira parasında ispat yükü ev sahibine mi yoksa kiracıya mı düşer? – Mahkeme Haberleri

Ödenmeyen kira parasında ispat yükü ev sahibine mi yoksa kiracıya mı düşer? – Mahkeme Haberleri

Ev sahipleri ile kiracılar arasında sorunlar son dönemde artarken kronik sorun kira ödemeleri sık sık mahkemelerin konusu olabiliyor. Kira ödemesini alamayan ev sahibi kiracısı hakkında dava açabiliyor. Kiracı ise ödeme yaptığını zaman zaman ileri sürebiliyor. Bu durumda mahkeme kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığının ispatına bakarak hükümde bulunuyor. Peki bu kira ödemelerine dair mahkeme kime ispat yükümlülüğü vermektedir?

KİRACI İSPAT ETMEK ZORUNDA!

Bir ev sahibi kiracısının kira ödemediğini ve kira borcu olduğunu iddia ederek dava açmış ise ev sahibinin ödeme yapılmadığını ispat etmek gibi bir yükümlülüğü doğmamaktadır. Bu durumda mahkemeye çeşitli belgeleri sunacak olan kiracı ödeme yaptığını ispat etmekle yükümlü olur. Bu ispatlar banka dekontu veya ev sahibinden alınan bir makbuz olabilir. Bundan dolayı kiracıların kira ödemesi yaparken kesinlikle belgelendirecek şekilde bu ödemeleri yapmaları gerekmektedir. Aksi durumda olası bir dava sürecinde ödenen kiraları yeniden ödemek zorunda kalabilir.

ELDEN KİRA ÖDERKEN DİKKAT!

Belirli bir tutarın altında olan kiraların bankalar üzerinden ödenmesi gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Bazen de ev sahipleri vergi ödememek için kira ödemelerini elden talep edebiliyorlar. Bu durumda kiracılar kesinlikle ev sahiplerinden kira ödemesi yapıldığına dair imzalı bir belge almalıdırlar. Bu belgenin alınmaması durumunda ise ilerleyen süreçte kira ödemeleri talep edilebilir ve ispatlanamayacağı için faizi ile yeniden ödeme yapılmasına karar verilebilir.

EV SAHİPLERİ EVDEN ÇIKARABİLİRLER

Kira ödemesi yapmak kiracıların ev sahipleri ile yaptıkları yazılı veya sözlü kira sözleşmelerinin en önemli yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmediği durumda ev sahibi kiracıyı evden çıkarma hakkında sahip olur. İhtar gönderilerek yasal süreç takip edilir ve kiracının evden çıkarılmasına dair karar alıdırlabilir.

Bir cevap yazın