Çeklerin Vadesinde Ödenmesi Esastır! – Mevzuat Haberleri

Tarmakbir Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal , “çeklerin Vadesinde Ödenmesi Esastır. Çeklerin ‘ibraz Süresi’ Değil, Arkasına Karşılıksızdır Şerhinin Yazılması Ve Takip Süresi Ertelenmelidir” Dedi

30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan bir mevzuat değişikliği ile mayıs ayı sonuna kadar vadesi olan çeklerin ibraz süresinin ertelenmesinin imalat sanayine etkilerini değerlendiren TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, “Sektörümüz başta olmak üzere tüm imalat sanayi kollarında artan hammadde ve yarı mamul fiyatları ve istikrarsız bir biçimde artan döviz kurları “ilave bir işletme sermayesi” ihtiyacı doğurmuşken, işletmelerin nakit akışını daha da bozacak böylesine bir adım sanayide tüm çarkların durması anlamına gelecektir.” dedi.  Düzenleme ile çek ibrazı ertelenirken, işletmelerin bankalara olan kredi ödemeleri dâhil vadesi gelen diğer borçlarına yönelik hiçbir çözüm geliştirilmemiş olduğunun altını çizen Önal, “Sanayicilerimizin devlet kurumları dâhil, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik muhataplarına (banka kredi borçları, faturalar, DBS, SGK ödemeleri vs.) vadesi gelmiş ödemelerini bekletme şansı yokken, alacaklarının bu şekilde ertelenmesi asla kabul edilemez bir yöntemdir. Devletimiz, bu zor günlerde çekini ödemekte güçlük çeken sanayicilerimizi ve esnafımızı kendi öz kaynaklarıyla desteklemelidir. Ticari alacakları uzun bir süre boyunca tek taraflı erteleyecek bu düzenleme, sektörümüzde bütün çarkları durma noktasına getirecektir. Bu türden majör düzenlemelerin sektörel sivil toplum kuruluşlarının görüşünün alınmadan hazırlanması, ülke menfaatlerimiz ve devlet politikaları açısından büyük bir çelişkiye neden olmaktadır.” dedi.İBRAZ SÜRESİNİN ERTELENMESİ

FİNANSAL YAPIYI BOZAR

Türkiye’de iç ticarette vadeli ödemenin çok yaygın olduğunu belirten TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri, “İşletmeler ödemelerini planlarken bu çeklerin gününde ödeneceğini öngörerek bir çalışma yapıyor. Piyasada en yaygın olarak kullanılan vadeli ödeme aracı olan çeklerin 1 ay süresince ibraz süresinin ertelenmesi, sanayicilerimizin finansal yapısını bütünüyle bozacaktır. Bu sebeple söz konusu düzenlemede hızla bir değişikliğe gidilerek çeklerin ibraz süresinin değil karşılığı olmayan çeklerin arkasının yazılması ve takip süresinin ertelenmesi gerekmektedir. Aksi bir durum, domino etkisi ile üyelerimizin ve tüm imalat sanayinin finans yapısının çökmesine neden olacaktır.” dedi.  (Sevim Aksoy Parlak)

 

Bir Cevap Yazın