Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! 3 Ay Fatura Gelmeyecek! – Mevzuat HaberleriEnerji sektöründe ‘ yeşil’ dönem 1 Haziran’ da başlayacaktır. Tüketicilerin 1 Haziran’ dan itibaren yenileme bilir kaynaklar tarafından üretilmiş enerji kaynağını kullanmayı seçebilecek. Elektrik üreticileri, kullanılacak enerjinin kaynağını belgeleyecektir. Yeşil enerji kullandığını belgelemek özellikle firmaların ihracat üstünlüğü için Avrupa’ ya karşı sağlayacaktır.

Yenilene bilir enerji kaynağından üretilen ve uluslararası geçerliliği olan akredite olan kuruluşlarda sertifikalandırarak raporlanacak ve yeşil enerji tarifesine geçecektir. Bu tür enerji kaynağını kullanacak olan abonelerin  faturaların da özel bir işaret yer alacaktır.

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına lisanslı üretim tesisleri YEK-G belgesi ihraç başvurusunda bulunacak ve esas üretim miktarı için üretim tesisleri belgelendirilerek üretim miktarı belli olacaktır. Bu sisteme katılım ise gönüllülük esasına dayalı olacak ve YEK- G bu kapsamdaki üretim tesisinin sahibi bu sistemin kullanıcılarına ENERJİ PİYASALARI İŞLETME AŞ’ye ( EPİAŞ) talepte bulunması kaydıyla ihraç edilecektir.

screenshot-160.jpg

YEK- G belgesi ihraç edile bilmesi için her bir megavat/ saat belgelendirilecek ve üretim miktarına göre istenilecektir. YEK-G belgesi üretim döneminin bitişin de itibaren 12 aylık süreyle geçerliliği olacaktır.  İptal edilecek olan itfa, ilga YEK-G belgelerinin yeni bir transfer işlemine konu edilemeyecektir.  YEK-G sisteminin kullanıcıları ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal işlemi hakkında piyasa yönetimi sistemi aracılığıyla bilgi sağlanacaktır.

Yeşil tarife kategorisindeki tüketicilerin faturalarına işaret veya  logo konulacaktır. Tedarik amaçlı şirketler yeşil tarife kategorisinde ki tüketicilere tedarik etmiş oldukları elektrik enerjisinin tamamını yenileme bilir enerji kaynaklarından üretildiğini tüketicinin faturalarına yapılacak olan özel bir işaret veya logo tarzı ile belirlenecektir. Yeşil tarifeye ilişkin elektrik enerjisi tüketicilerinin faturalarına ilave olarak konulacak olan işaretin standardı EPDK tarafından belirlenecektir.

screenshot-159.jpg

Yeşil tarife enerjisi haricinde ki kullanan tüketiciler tedarik edilecek olan enerji miktarı veya oranını yenilene bilir enerji kaynaklarından üretildiğinin itfası için enerji miktarına ilişkin itfa belgesini EPİAŞ tarafından oluşturulacaktır. İtfa belgesinde özel olarak işaret veya logo bilgisi yer alacaktır. YEK- G sisteminin organizesi piyasa da gerçekleştirilecek olan işlemler için tahsil edilecek olan piyasa işletim ücreti her yıl olmak kaydıyla kurul kararı tarafından belirlenecektir. Bu kararların hepsi 1 Haziran itibariyle yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.


Bir Cevap Yazın