14 Haziran 2020 Tarihli ve 31155 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 63) –– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına...