kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2005/9 E.  ,  2005/17 K.

let

Davacı           : K.H.

Sanık             : E.S.

             O L A Y          : Lice Askerlik Şubesi Başkanlığı yükümlüsü olup, 1.11.1999 tarihinden itibaren yoklama kaçağı olarak aranan sivil kişi sanık E.S.’un,  işlediği ileri sürülen suçlar nedeniyle 23.3.2004 tarihinde bir ihbar üzerine Dörtyol İlçesinde polis tarafından yakalandığı sırada, üzerinden 26.4.2002 tarihli O.S. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkması üzerine, asker kaçağı olduğunu, yakalanmamak amacıyla sahte nüfus cüzdanı çıkarttığını söylediği, böylece, askerlikten kurtulmak için hile yapmak suçunu işlediği ileri sürülerek, sanığın Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 17.5.2004 gün ve E:2004/1285, K:2004/514 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            7. KOLORDU  KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 4.6.2004 gün ve E:2004/1766, K:2004/460 sayıyla; sanığın askeri mahkemede alınan beyanında, kan davası nedeniyle can güvenliği için O. isimli şahsın haberi olmadan gizlice kimliğini üzerinden aldığını, bu şahsın da askerliğini henüz yapmadığını söylediği, O.S. isimli şahsın 31.12.2002 tarihinden itibaren yoklama kaçağı olarak arandığının anlaşıldığı, bu durumda yoklama kaçağı olarak aranan bir şahsın kimliğini taşımanın askerlikten kaçmak için bir araç olarak kullanıldığının söylenemeyeceği, başka suçlar nedeniyle aranan sanığın, bu suçlardan dolayı yakalanmamak amacıyla başkasına ait kimlik kartını kullanmasının mümkün olabileceği, bu nedenle yüklenen eylemin Türk Ceza Kanunu’nun 350/3. maddesinde düzenlenen sahte kimlik belgesi  tanzim etmek ve kullanmak suçunu oluşturabileceği açıklanarak, yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Dörtyol  Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

            DÖRTYOL  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ : 6.12.2004 gün ve E:2004/665, K:2004/785 sayıyla; iddianamede sanığın askerlikten kurtulmak için nüfus cüzdanında sahtekarlık yaptığı, eylemin sabit olması halinde Askeri Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca cezalandırılması talep edilmiş olup, nüfus cüzdanında yapılan sahtekarlığın bu suçun unsurları arasında yer aldığı, suçun sübutu halinde iddianamedeki sevk maddesi ile cezalandırılmasının gerekeceği, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 350/3. maddesinde düzenlenen suç için açılan bir kamu davasının da bulunmadığı açıklanarak, yargılama görevinin  askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Cafer  ŞAT’ın Başkanlığında, Üyeler; Süleyman ÖZCAN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 7.3.2005 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Haluk ZEYBEL’in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

            Dosyanın incelenmesinden, adli yargı yerince dosya üzerinde inceleme yapılarak verilen görevsizlik kararının sanık E.S.’a tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa usulüne uygun olarak tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, Dörtyol Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 7.3.2005 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA