kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2004/42 E.  ,  2004/38 K.

alet

Davacı           : K.H. 

Maktüller       : 1- N.Y.

                          2- C.Y.

Sanık             : Y.Y.                       

                         OLAY             : Altınova/Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı emrinde görevli sanık Dz. P. Alb. Y.Y.’nin, 20.12.2003 günü, aynı Komutanlık lojmanlarında, maktüller eşi N.Y. ile oğlu C.Y.’yi ateşli silah ile öldürdüğü, böylece, kasten iki kişiyi ateşli silah ile öldürmek suçunu işlediği ileri sürülerek, maktül N.Y.’ye karşı işlediği ileri sürülen suçtan eylemine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 448, 449/1, maktül C.Y.’ye karşı işlediği ileri sürülen suçtan eylemine uyan aynı Kanun’un 448, 450/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29.4.2004 gün ve E:2004/4108, K:2004/230 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

KOCAELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ :7.5.2004 gün ve E:2004/163, K:2004/105 sayıyla; asker kişi sanığı, askeri mahal olan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Lojmanlarında işlediği ileri sürülen suç nedeniyle 353 sayılı Yasa’nın 9. maddesi hükmü uyarınca yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

DONANMA KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ : 4.6.2004 gün ve E:2004/592, K:2004/309 sayıyla; asker kişi sanık hakkında askeri mahalde işlendiği ileri sürülen unsurları ve cezaları Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Kasten adam öldürmek” suçu nedeniyle açılan kamu davasında, sanığın yargılama sırasında emekliye ayrılmak sureti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiği, böylece askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesildiği, bu nedenle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın temyiz edilmeyerek kesinleşmesi üzerine, dava dosyası, Donanma Komutanlığı Askeri Savcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Tülay TUĞCU’nun Başkanlığında, Üyeler; İhsan AKÇİN, Hamdi Yaver AKTAN, Muvaffak TATAR, Recep SÖZEN, Hasan DENGİZ, M. Sadık LİMAN’ın  katılımlarıyla yapılan 4.10.2004 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay  Başsavcı  Yardımcısı Erol DURSUN’un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

 Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu verilen görevsizlik kararının, sanık Y.Y.’ye tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanığa  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

Açıklanan nedenlerle, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşma-dığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 4.10.2004 günü  OYBİRLİĞİ  İLE  KESİN OLARAK karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA