kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/23 E.  ,  2003/23 K.

 

            Davacı                       : K.H. 

            Sanık                         : Ö.K. 

            O L A Y                      : Kayseri 59. Er Eğt. Tüm. Mrk. Komutanlığı emrinde görevli P.Çvş. iken, 27 Kasım 1997 günü terhis edilen sanık Ö.K.'nın, 13.9.1999 tarihinde evinde yapılan aramada, 52 adet 7,62 mm. çapında G-3 otomatik piyade tüfeği mermisi, bir adet aynı çap ve tipte boş kovan, 2 adet askeri er ve erbaş kimliğinin ele geçirildiği, sanığın suça konu eşyaları 1997 yılı içinde askerlik hizmetini yaptığı birliğinden izinsiz olarak terhis olurken beraberinde getirdiği, böylece, askeri eşyayı çalmak suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Askeri Ceza Kanunu’nun 131/1-2 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın 19.11.2001 gün ve E:2001/1548, K: 2001/275 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.  

            HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 28.3.2002 gün ve E:2002/107,K:2002/47 sayıyla; yüklenen eylemin askeri eşyayı gizlemek suçunu oluşturduğu, suç günü sanığın terhis edilmekle sivil kişi kapsamında bulunduğu, Askeri Ceza Kanunu'nun 192. maddesinde, askeri eşyayı gizlemek suçunu işleyen sivil kişilerin adli yargı yerinde yargılanacaklarının belirtildiği, bu nedenle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Derebucak Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir. 

            Derebucak Asliye Ceza Mahkemesi, sevk maddesi itibariyle yargılamanın ağır ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

SEYDİŞEHİR  AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 18.2.2003 gün ve E:2003/22, K:2003/20 sayıyla; yüklenen eylemin, sanığın askerlik hizmetini yaptığı sırada işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın  katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL'in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen görevsizlik kararının, sanık Ö.K.'ya  tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanık Ö.K.'ya  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

            Açıklanan nedenlerle, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27.maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

            SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluş-madığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ   ile karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA