kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/32 E.  ,  2003/32 K.

            Davacı                       : K.H. 

            Sanıklar                    : 1-M.G.

                                                 2-Z.A.

                                                 3-M.H.C.

                                                 4-S.G.

                                                 5-Ö.Ç.

                                                 6-V.U.

                                                 7-C.Ç.

                                                 8-D.A.

                                                 9-E.B.

                                               10-M.G.

                                               11-M.Y.

                                               12-Y.Ü.

                                               13-M.K.

                                               14-C.A.

                                               15-A.G.

                                               16-M.N.M.

                                               17-A.H.T.

             O L A Y          : Gata İç Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı emrinde görevli sanık Tbp. Kd. Yzb. M.G., aynı Başkanlık emrinde görevli sivil memur sanık Z.A., aynı Başkanlık emrinde görevli sanıklar Tbp. Kd. Yzb. E.B., Tbp. Yzb. M.G., Tbp. Atğm. M.Y., Atğm. Y.Ü. ile sivil kişi sanıklar M.H.C., S.G., Ö.Ç., V.U., C.Ç., D.A.'un, 2000-2001 yılları içinde, müteselsilen resmi evrakta sahtekarlık, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek,eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 342/1, 80, 313/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Genelkurmay Başkanlığı  Askeri Savcılığı’nın 11.6.2001 gün ve E:2001/52, K: 2001/170 sayılı ve aynı Başkanlık emrinde  görevli sanık Dz. Tbp. Yzb. M.K. ile sivil kişi sanıklar C.A., A.G., M.N.M., A.H.T.'in, 2000-2001 yılları içinde, resmi evrakta sahtekarlık suçuna iştirak etmek, cürüm işlemek için teşekkül meydana getirmek suçlarını işledikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 342/1, 64/1, 313/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle aynı Savcılığın 4.7.2002 gün ve E:2002/181, K:2002/253 sayılı iddianameleriyle cezalandırılmaları istemiyle ayrı ayrı kamu davası açılmıştır. 

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 11.11.2002 gün ve E:2002/541,K:2002/360 sayıyla; öncelikle açılan kamu davalarını birleştirerek, yüklenen suçların askeri suçlardan olmaması, asker kişilere karşı işlenmemiş olması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, verilen karar Askeri Yargıtay 2. Dairesi'nce onanmak suretiyle kesinleşmiş, dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 

ANKARA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 5.5.2003 gün ve E:2003/158, K:2003/141 sayıyla; yüklenen suçların, asker kişi sanıklar tarafından, askeri mahalde, askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  Mahkememize gönderilmiştir.

 İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın  katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL'in, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:        

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda verilen görevsizlik kararının, sanıklar M.G., Z.A., M.H.C.,S.G.,Ö.Ç.,V.U.,C.Ç., D.A., E.B., M.G., M.Y., Y.Ü. ,M.K., C.A.,  A.G., M.N.M., A.H.T.'e tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanıklara ya da vekillerine tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27.maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.   

 SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluş-madığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ   ile karar verildi.

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA