kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/40 E.  ,  2003/40 K.

             Davacı                     : K.H.

            Yakınan                    : A.I.

            Sanık                        : Ş.B.

                         O L A Y                      : Erzincan 59. Top. Er Eğt. Tug. Hv. Svn. Tb. 3. Bt. Komutanlığı emrinde görevli sanık Hv. Svn. Er Ş.B.'ın, 19-20.12.1997 tarihinde saat 24.00-02.00 sıralarında aynı Komutanlık emrinde görevli koğuş nöbetçisi olan Hv. Svn. Er A.I.'ı yanına çağırarak elinde bulunan jileti yakınanın boynuna 3-5 cm uzaklıkta tutarak "bana bak vereceksin" diyerek cüzdanından 8.000.000.-TL ile persion marka saatini aldığı "kimseye gidip söylemeyeceksin, söylersen senin askerliğinde bitmez, seni öldürürüm, mahvederim" diyerek tehdit ettiği, böylece, geceleyin silahla gasp suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 497. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle 3. Ordu Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 9.1.1998 gün ve E:1998/18, K:1998/4 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce sanığın yüklenen suç nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiş, kararın sanık ve Askeri Savcılıkça temyiz edilmesi üzerine Askeri Yargıtay 5. Dairesi eksik soruşturma nedeniyle hükmü bozmuştur. 

            3. ORDU KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ; 7.11.2002 gün ve E:2002/17, K:2002/309 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin,  askeri bir suç olmadığı, askeri bir suça bağlı bulunmadığı ve yargılama sırasında sanığın terhis edilmesiyle askeri mahkemede yargılanmasını  gerektiren ilginin de kesildiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş Askeri Yargıtay 1. Dairesi'nce hüküm onanarak kesinleşmiştir. 

ERZİNCAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ ; 20.5.2003 gün ve E:2003/38, K:2003/69 sayıyla; asker kişi sanığı, asker kişiye karşı, askeri mahalde işlediği ileri sürülen suçu nedeniyle yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş,dava dosyası, kendisine gelmekle,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ'ın  katılımlarıyla yapılan 23.6.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet BEŞİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Haluk ZEYBEL'in, başvurunun reddine ilişkin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının, sanık Ş.B.'a  tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E:1931/12, K:1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanık Ş.B.'a  tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

            Açıklanan nedenlerle, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

            SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 23.6.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ   ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA