kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü 2003/13 E., 2003/13 K.
 • OLAY : Eğirdir Dağ Komd.Ok. ve Eğt.Mrk. Komutanlığı emrinde görevli sanık P.Er. M.B.'ın, 10.4.2000 günü, buharı kontrol etmek amacıyla kazan dairesine girdiği, burada aynı Komutanlık emrinde görevli P.Er. S.G. ile biraz konuşup şakalaştıktan sonra maktülün sanığa "siktir git" diye bağırıp arkasından sarılarak kucaklaması ve önüne geçerek elindeki silahın namlusunu tutup ağzına dayayarak "hadi vursana ulan sen delikanlı mısın" diye bağırması üzerine, tüfeğin kurma kolunu çekerek tetiğe bastığı, P.Er. S.G. beyin harabiyeti sonucu ölümüne yol açtığı, böylece, kasten adam öldürme suçunu işlediği ileri sürülerek, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 13.4.2000 gün ve E: 2000/839, K: 2000/237 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır.

  Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce, sanığın yüklenen eylem nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiş, kararın sanık ve müdahiller vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 3. Dairesi kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermiştir.

  DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 20.11.2001 gün ve E: 2001/825, K: 2001/646 sayıyla; bozma ilamına usul yönünden uyulmasına (usul eksikliğini tamamlamış), esas yönünden direnilmesine, (sanığın kasten adam öldürmek suçundan cezalandırılması istemiyle) yüklenen suçun askeri bir suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması ve yargılama sırasında sanığın terhis edilmiş olması nedeniyle yargılama görevinin adli yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, kararın sanık vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, karar Askeri Yargıtay 3. Dairesi tarafından onanmış, dava dosyası, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

  ISPARTA AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 19.9.2002 gün ve E: 2002/117, K: 2002/137 sayıyla; sanığa yüklenen eylemin, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçunu oluşturduğu, bu suçtan sanığı yargılama görevinin askeri yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, kendisine gelmekle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mahkememize gönderilmiştir.

  Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, İNCELEME VE GEREKÇE: Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Mehmet KAPUSUZ, Ahmet ALKIŞ'ın katılımlarıyla yapılan 10.3.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN'in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Erol DURSUN'un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

  USULE İLİŞKİN İNCELEME:

  Dosyanın incelenmesinde, adli yargı yerince verilen görevsizlik kararının, duruşmada bulunmayan sanık Musa Budak ya da vekiline tebliğ edilmediği anlaşılmıştır.

  Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun 9.12.1931 gün ve E: 1931/12, K: 1931/48 sayılı kararında da belirtildiği gibi yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece, sanık ya da vekiline tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur.

  Açıklanan nedenlerle, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

  SONUÇ: 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 10.3.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

   

 •  

   

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA