kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ceza Bölümü         2003/14 E.  ,  2003/14 K.

            Davacı           : K.H.

            Sanıklar         : 1- R.H.

                                     2- K.H.

                                     3- B.A.

                                     4- M.O.

                                     5- H.D.

                                     6- S.Ö. 

            O L A Y          : Sivil kişi sanıklar R.H., K.H., B.A., M.O., H.D. ve S.Ö.’in, 1995- 5.12.1998 tarihleri arasında, 4208 sayılı kanuna muhalefet ettikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan 4208 sayılı Yasa’nın 7/1. maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.10.2002 gün ve E:2002/7055, K:2002/4472 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

Gaziantep 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yüklenen eylemin Bakırköy İlçesi yargı sınırları içerisinde gerçekleştiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.           

            BAKIRKÖY 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 17.12.2002 gün ve E:2002/1193, K:2002/1158 sayıyla; suç yerinin Kilis İlçesi olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, Kilis Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.           

            KİLİS ASLİYE CEZA MAHKEMESİ: 3.1.2003 gün ve E:2003/15, K:2003/2 sayıyla; yüklenen eylemin Bakırköy İlçesi yargı hudutları dahilinde gerçekleştirildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, dava dosyası, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER'in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Mehmet KAPUSUZ, Ahmet ALKIŞ'ın  katılımlarıyla yapılan 10.3.2003 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Erol DURSUN'un, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

            2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Yasa’nın 1. maddesinde; Uyuşmazlık Mahkemesi’nin adli, idari ve askeri yerleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili yüksek mahkeme olduğu belirtilmiş, 14. maddesinde ise; adli, idari ve askeri yargı mercilerinden en az ikisinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması halinde olumsuz görev uyuşmazlığının oluşacağı öngörülmüş, aynı Yasa’nın 27. maddesinde de; Uyuşmazlık Mahkemesi’nin uyuşmazlık çıkarmaya ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri, önce şekil ve süre yönünden inceleyeceği, yöntemine uymayan ve süresi içinde ileri sürülmeyen istekleri reddedeceği kabul edilmiştir. 

            1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nın 18. maddesinde ise aynı yargı düzeni içinde oluşan yetki uyuşmazlıklarının çözümünün “müşterek yüksek vazifeli mahkeme” ye ait olduğu belirtilmiştir. 

            Uyuşmazlık Mahkemesi’nce görev uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulabilmesi için ortada, bir yargı yolu uyuşmazlığı bulunması zorunludur.

            Başka bir anlatımla; iki yargı düzeni içinde yer alan yargı mercilerince verilmiş kesin veya kesinleşmiş bulunan görevsizlik kararı mevcut olmalıdır. 

            Olayda, aynı yargı düzeni içinde yer alan Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi ile Kilis Asliye Ceza Mahkemesi arasında yetki uyuşmazlığı doğduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, aynı yargı düzeni içinde bulunan iki Asliye Ceza Mahkemesi  arasında doğan yetki uyuşmazlığının çözümünün Uyuşmazlık Mahkemesi’nin görev alanı dışında kalması nedeni ile  2247 sayılı Yasa’nın 1, 14. ve 27. maddeleri uyarınca başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

            SONUÇ         : 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan BAŞVURUNUN REDDİNE, 10.3.2003 günü KESİN OLARAK OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          İnfaz (Yatar) Hesaplama

 

Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          Anketler          İstatistikler

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA