2019 Yılı Kanuni Vekalet Ücreti Hesaplama Programı

(2019 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11/1. ve 13/2. maddelerindeki düzenlemeye göre programlanmıştır.)
Dava / İcra Değeri (TL):

Vekalet Ücreti :

 

DAVA          İCRA

 

 

Dilimler ve Oranlar Tablosu:

1.Dilim:

35.000 TL

Oran:

%12

2.Dilim:

45.000 TL

Oran:

%11

3.Dilim:

80.000 TL

Oran:

%8

4.Dilim:

240.000 TL

Oran:

%6

5.Dilim:

600.000 TL

Oran:

%4

6.Dilim:

750.000 TL

Oran:

%3

7.Dilim:

1.250.000 TL

Oran:

%1,5

8.Dilim:

3.000.000 TL

Oran:

%1

 

 

 

Birden fazla sanığın tek müdafii ile savunulması, birden fazla katılanın tek vekille temsil edilmesi halinde vekalet ücreti, sanığın bir suçtan mahkumiyet/hagb/düşme/ceza verilmesine yer olmadığı kararı alıp diğer suçtan beraat kararı alması halinde beraati nedeniyle vekalet ücretine hak kazanmadığı, katılan sanık olma halinde atılı suçtan beraat, kendisine karşı işlenen suçtan diğer kişinin mahkumiyeti halinde ne şekilde vekalet ücretine hükmedileceği, vekalet ücreti için vekaletname ibrazının gerekip gerekmediği, hagb kararı sonrası hükmün açıklanması halinde vekalet ücreti, hagb kararında vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği ve itiraz merciinin vekalet ücreti yönünden inceleme yapabileceği/aksi halde kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceği, duruşmalara katılmayan ancak dosyaya vekalenetname gönderen avukat için dilekçe yazım ücreti yerine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği, zorunlu müdafiiye ödenen ücretin sanığa/ssç?ye yargılama gideri olarak yüklenip yüklenmeyeceği, ceza verilmesine yer olmadığı, düşme ve davanın reddi kararlarında vekalet ücreti, iştirak halinde işlenen suçlarda sanıklara vekalet ücretinin ne şekilde yükleneceği, hükmün salt vekalet ücreti yönünden temyiz edilebileceğinin mümkün olması, vekalet ücretinin herhangi miktar ile sınırlı olmadığı, temyizin sadece hak sahibi tarafından yapılabileceği, vekalet ücreti konusunda hüküm mahkemesince hükümden sonra ek karar verilip verilmeyeceği, uyarlama yargılamasında vekalet ücretinin de yer alması ve aynen korunması gerektiği konularında bilgi için sitemizden yararlanabilirsiniz.

 

 

   

Copyright 2010 BETA