kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:        KARAR NO:

2010/18624          2011/19304

DAVA TÜRÜ: Karşılıklı Boşanma, Tedbir Nafakası (6100 S. HMK 240 – 265. maddeleri.)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her üç dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davalı-davacı kadın vekiline 11.05.2009 günlü oturumda tanıklarının dinlenilmesi için verilen kesin sürede, mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan davalı-davacı tanıklarının istinabe (talimat) yoluyla dinlenilmesi için gerekli olan işlemler ve giderler gösterilmemiştir. Bu bakımdan istinabe yoluyla dinlenilmesi gerekli olan tanıklar yönünden verilen kesin süre sonuç doğurmamıştır. Davalı-davacı kadın vekili bu tanıklarını dinletme isteğinden vazgeçmiş de değildir. Açıklanan sebeplerle, davalı-davacı kadın tanıkları F…, B…, C…, F… ve B…'nın 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240-265 maddeleri gereğince dinlenilmesi işleminin yapılması, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca her üç dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken; davalı-davacı kadının hukuki dinlenilme hakkına (HMK.md. 27) aykırı olarak eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

     SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,  bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere   oybirliğiyle karar verildi.22.11.2011 (Salı)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA