kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:      KARAR NO:

2010/19018     2011/19452

DAVA TÜRÜ: Boşanma, Kesin Yetki (6100 S. HMK 116/1-a maddesi.)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tüm yönlerden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

 

Kesin yetki kuralının söz konusu olmadığı hallerde mahkemelerin yetkisine yönelik itirazlar ilk itirazlardan olup (6100 s.HMK.m.116/1-a) bu husus mahkemece öncelikle ve esasa girilmeden ön sorunlar gibi incelenir ve karar bağlanır.

Davalının süresinde yapmış olduğu yetki itirazı konusunda, mahkemece taraflara delilleri sorulmadan yetki itirazının reddine karar verilmiştir. Taraflara yetki itirazı ile ilgi delilleri sorulup; 29.4.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus aile kütüklerinde bulunması zorunlu (5490 s.K.m.7/g) olduğu da gözetilerek davacının dava tarihi itibariyle yerleşim yeri adresinin Merkezi Adres Kayıt Sisteminden (Nüfus Müdürlüğünden) sorulup tespiti ile deliller birlikte değerlendirilip hâsıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

      SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açılanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.  23.11.2011 (Çrş.)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA