kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY

7. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2011/4919

KARAR NO  : 2011/6687   

KONU            : Tebligat, Tarafların Dinlenmesi (6100 s. HMK 27. md)

 

            Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı … Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

            Dava, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti istemine ilişkindir.

            Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, davalı dernek temsilcisine yöntemine uygun tebligat yapılmadan ve taraf koşulu oluşturulmadan hüküm verildiğinden yapılan yargılama ve verilen hüküm usule uygun değildir.

            HUMK.nun 73. (yeni 6100 sayılı HMK 27) maddesinde hakimin tarafları dinlemeden, onları iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davet etmeden hüküm veremeyeceği açıklanmıştır.

            Ne var ki, davada tebligatın kime ve ne şekilde yapılacağı  usul kanunu ve tebligat kanununda olmasına rağmen dava  dilekçesi ve duruşma günü davalı dernek adına tebliğe çıkartılmamış, dernek yönetim kurulu üyelerinin mahkemede hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak usulsüz şekilde taraf teşkili sağlanmaya çalışılmış, bir kısım yönetim kurulu üyelerinin duruşmaya katılmaları ile yargılama yapılarak hüküm verilmiştir. Böylesine yasaya aykırı bir uygulama ile taraf koşulunun oluştuğundan söz edilemez ve davalı derneğin savunma hakkı kısıtlanarak karar verilemez.

            O halde mahkemece dava dilekçesi ve duruşma günü davalı dernek adresi yazılarak davalı dernek adına 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre tebliğe çıkartılması, tebligatların usulüne uygun olarak  yapıldığı belirlendikten sonra davanın esasına girilmesi, dernek tüzüğüne göre temsilcileri yargılamaya geldiği taktirde davaya karşı diyeceklerinin, varsa delillerinin sorulup saptanması, gösterecekleri delillerin toplanması, daha sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, usulsüz ve geçersiz tebligatla  davalı derneğin savunma hakkı kısıtlanarak yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz, davacı … Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'nün temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kararın BOZULMASINA, 03.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan                       Üye        Üye         Üye         Üye

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA