kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2010/16858 KARAR NO: 2011/5329

 

            Konu: Oto Kredisinin Erken Kapatılması Nedeniyle Fazla Ödeme…

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı 11/04/2006 tarihinde davalı bankadan 35.000,00 TL ve 48 ay vadeli araç kredisi kullandığını, 23.taksit ödemesi öncesi davalı banka yetkilileri ile görüşerek kalan borç tutarı olan 20.963,00 TL'yi " Oto Kredisi Kapatması " açıklamasını ekleyerek EFT ile ödediğini, 23/09/2009 tarihinde borcum yoktur yazısının talebi ile davalı banka tarafından 6.765,00 TL daha borcu olduğunun beyan edildiğini, bu miktarı ihtirazı kayıt ile yatırmak zorunda kaldığını ileri sürerek, fazladan ödemek zorunda bırakıldığı 6.765,00 TL'nin avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, bankaya yazılı veya sözlü başvuruda bulunulmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiş; hüküm,  davacı  tarafından  temyiz edilmiştir.

Davacının, davalı bankadan 48 ay vadeli 35.000,00 TL araç kredisi kullandığı ve 23. taksite kadar önceki taksitlerin süresinde ödendiği taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmadığı gibi dosya kapsamı ile de sabittir. 13.3.2008 tarihinde, 20.963,00 TL’nin " Oto Kredisi Kapatması " açıklamasıyla  EFT ile ödediğini de banka dekontundan anlaşılmaktadır. Mahkemece aldırılan bilirkişi raporunda, kredinin erken kapatılması için, yazılı müracaatın bulunmadığı, davacının otomatik fatura ödeme talimatı doğrultusunda diğer borçlarının ödendiği, bankanın sorumlu olmadığı bildirilmiş olduğu görülmüştür.Öncelikle belirtmek gerekirse, taraflar arasında düzenlenen sözleşmede,kredi borcunun erken kapatılmasının istenmesi durumunda, herhangi bir şekil şartının öngörülmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 1.8.2003 tarih ve 25186 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Tüketici kredisinde erken ödeme indirimi ve kredinin yıllık maliyet oranını hesaplama usul ve esaslar hakkında yönetmelik” yönetmeliğinin 5.maddesinde, Tüketicinin kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda  bir yada birden çok taksit ödemesinde bulunabileceğini belirtilmiştir. Davacının 13.3.2008 tarihinde kalan kredi miktarını ödediği dosya kapsamı ve bilirkişi raporu ile sabittir.O halde mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 06.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA