kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

Y A R G I T A Y

2.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:      KARAR NO:

2010/16116     2011/16744

DAVA TÜRÜ : Boşanma (6100 S. HMK 448. maddesi)

                                  

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 448. maddesinde "bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır" denildiğinden yetkiye dair anlaşmazlığın çözümünde işlemin tamamlandığı tarihte yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun uygulanması zorunludur. Dava dilekçesi davalıya yöntemine uygun olarak 10.1.2010 tarihinde tebliğ olmuş davalı 22.1.2010 havaleli cevap dilekçesiyle yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazı ilk itirazlardan olup cevap süresi içinde ileri sürülmesi gereklidir. (HUMK.md.187, 195) Davalı 10 günlük cevap süresi geçtikten sonra yetki itirazında bulunmuştur. Yetki itirazının süresinde yapılmış olmadığı gözönüne alınmadan, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru olmamış; bozmayı gerektirmiştir.

      SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanannedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 24.10.2011 (Pzt.)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA