kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/17507 E.N , 2010/3770 K.N.

İlgili Kavramlar

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA
ETKİN PİŞMANLIK
HIRSIZLIK
İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMAK
UZLAŞMA
ZORALIM

Özet
ÜST ARAMASINDA ELE GEÇEN EŞYANIN SUÇA KONU PARA İLE ALINDIĞI ANLAŞILMAKLA, ANILAN EŞYANIN İADESİNE YAKINANIN RIZASI OLUP OLMADIĞI SORULARAK, SONUCUNA GÖRE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ TARTIŞILMALIDIR.

SANIKTA ELE GEÇEN EŞYALARIN SUÇUN MAĞDURUNA İADE EDİ-LEBİLECEĞİ YA DA MAĞDURUN BELLİ OLDUĞU DURUMLARDA KAZANÇ MÜSADERESİNE HÜKMEDİLEMEYECEĞİ, MAĞDURUN MÜSADEREYE TABİ DEĞERİ TALEP ETME HAKKINA SAHİP OLDUĞU GÖZETİLEREK, MÜSADERE YERİNE EŞYALARIN YAKINANA İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA SUÇUNDA, TCK'NIN 53. MAD-DESİNDEKİ HAK YOKSUNLUKLARINA HÜKMEDİLMESİ, AYRICA UZLAŞTIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI GEREKİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanığın önceden kasıtlı suçtan hükümlülüğünün bulunması nedeniyle, hükümden sonra 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa'nın 562. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin, işyeri dokunulmazlığını bozma suçu yönünden uygulanma olanağı bulunmadığı anlaşılmakla yapılan ince-lemede;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, suçların sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Üst aramasında elde edilen ve adli emanete alınan elbise ile cep telefonlarının, suça konu para ile satın alındığının, sanığın anlatımlarıyla anlaşılması karşısında; anılan eşyanın bu şekilde iadesine, yakınanın rızası olup olmadığı sorularak, sonucuna göre, 5237 sayılı TCK'nın 168/4. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin hırsızlık suçu yönünden tartışılması zorunluluğu,

2-) Kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkum olan sanık hakkında, işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükümde 5237 sayılı TCY'nin 53. maddesinde belirtilen hak yoksunluklarına hükmedilmemesi,

3-) 5237 sayılı TCY'nin 55. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde; w...Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir" hükmüne yer verildiği, bu nedenle, el konulmuş olan maddi menfaatlerin suçun mağduruna iade edilebildiği veya iade edilebilme olanağının bulunduğu ya da suçun mağ-durunun belli olduğu durumlarda kazanç müsaderesine hükmetme olanağının bulunmadığı, bu durumda suçun mağdurunun, "kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan değeri", sanıktan talep etme hak ve olanağına sahip olduğu, özel hukuk davası yoluyla talep edebileceği, sanıktan elde edilen elbise ve cep telefonlarının hırsızlığa konu para ile alındığı gözetilmeden, elbise ve telefonların yakınana iadesi yerine müsaderesine karar verilmesi,

4-) 5560 sayılı Yasa'nın 24 ve 25. maddeleri ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253 ve 254. maddeleri uyarınca işyeri dokunulmazlığını bozma suçu yönünden uzlaştırma girişiminde bulunulması zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Recep savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 06.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA