kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

YARGITAY
6. Ceza Dairesi 2006/10215 E.N , 2010/3599 K.N.

İlgili Kavramlar

YAĞMA

Özet
SANIKLARIN YAKINANDA BULUNAN ÇEKİ İSTEDİKLERİ, YAKINANIN ÖDEME YAPILIRSA ÇEKİ VERECEĞİNİ SÖYLEMESİ ÜZERİNE SANIKLARDAN BİRİNİN ÇIKARDIĞI SİLAHI BOYNUNA DAYAYARAK, (İBİR BASMAMLA 9 TANE HİSSEDERSİN " DEDİĞİ, YAKINANIN ELİNİ KALDIRMASI ÜZERİNE CEBİNDEKİ ÇEKİ ALIP ÇEK BEDELİ YERİNE SENET VERME EYLEMLERİNİN YAĞMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU GÖZETİLMELİDİR.


İçtihat Metni

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulu'nun takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanıkların, yakınanın çalıştığı Y... Elektronik adlı firmadan 01.01.2004 tarihinde 30 adet bilgisayar aldıkları, karşılığında 7.500.00 ve 12.024.00 TL bedelli iki adet çek verdikleri, 7.500.00 TL bedelli çeki gecikmeli olarak ödedikleri, 12.024.00 TL bedelli çeki elden ödeyeceklerini söyledikleri için yakınanın olay günü İstanbul'dan Edirne'ye gittiği, sanık Mehmet'e ait karate salonunda saat 18.00 sıralarında tahsilat konusunu konuşurken, anılan sanığın yakınandan çeki vermesini istediği, yakınanın ödeme yapılırsa çeki vereceğini söylemesi üzerine, sanık Mahmut'un tabanca çıkartıp boynuna dayayarak "bir basmamla 9 tane hissedersin" dediği, yakınanın ellerini yukarıya kaldırdığı, adı geçen sanığın yakınanın ceplerini karıştırarak çeki aldığı, sanıkların yakınana çekin yerine altı adet 2.000.00 TL bedelli senet verdiklerinin anlaşılması karşısında; eylemin yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olma-yan gerekçeyle yazılı biçimde uygulama yapılması,

2-Kabule göre de:

Hükümlülüğün yasal sonucu olarak sanıklar hakkında 5237 sayılı Yasa'nın 53. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Mehmet ve Mahmut savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle istem gibi (BOZULMASINA), ceza süresi bakımından 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 01.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA